torsdag 1 april 2010

SKÄRTORSDAG
. . .
Getsemanedag!
Att som en av lärjungarna,
få sätta oss ner i stillhet,
tillsammans med
Jesus.
. . .
Tid för eftertanke!
Den jag söker var dag,
men i Kyrkoåret
en extra dag,
i åminnelsen!
. . .
PÅSK
för mig den viktigaste helgen på hela året!
Det kristna budskapets helg!
Varje dag har sin egen stora påminnelse
där vi var och en får stanna upp
inför NYCKELORD i budskapet,
för alla;
mig som troende
dig som sökande
dig som inte funnit hem i tron på något högre!
. . .
Tid för eftertanke!
. . .
Alla mår vi väl
av att stanna upp
inför de små och stora frågorna,
inför var stund vi möter
inför de viktiga frågorna
i allas vårt Liv!
Där vi sitter, står, går eller springer.
. . .
Jag var privilegierad att i många år,
då Kroppen tillät
ha förmån att åka på Retreat.
Ofta flera gånger per år.
. . .
En alltid lika efterlängtad gåva
i ett oändligt rikt,
men ibland för innehållsrikt liv!
Jag älskade var morgon,
i det Liv jag av glädje, nåd
och i stor tacksamhet fick
Uppleva,
Leva i!
. . .
Att i så många år få finnas
i det finaste uppdrag som finns:
Att bli utvald att finnas
för Människor,
ofta i det mest sårbara!
I Kärlekens
och
Livets tjänst!
. . .
Att då i
bön
meditation
eftertanke
ger kraft, glädje, öppnade sinnen.
Djup i Hjärtats eftertanke!
. . .
Förmånen att i sökandet
finna vilan,
i bönens
eftertanke,
öppnar nya världar
av LivsDjup!
. . .
TACK
för gåvan
jag tidigt fann!
. . .
TACK
för möjligheten att åter få komma tillbaka
i bönen
meditationen
eftertanken.
Igen
och igen!
. . .
NÅD