torsdag 1 maj 2014

För 66 år sedan - 
GIFTE sig MOR & FAR!       
       Mina föräldrar Svea och Olle. 
        Här, tror jag, ganska NyKära! 
  
    Svea och Olle (Olof) Starck, 
        gifte sig i Angarns Kyrka, 
            - 1 Maj 1948 - 
         idag är det 66 år sedan

  


    
     
     
Ni fick fira 55 år tillsammans - 
   som gifta!    
Det är en ofattbart långt Liv, 
   i gemenskap med någon! 
Att få dela Livet, 
   i Glädje och Sorg. 
   
 Att vakna upp och dela nästintill var dag, 
   som därefter kom. 
     
Att därefter när arbetsdagarna gett er kropp den trötthet 
  som vila är nödvändig för, 
att då låta sänglampan släckas,  
  be en Bön till vår Gud 
    och ni sade God Natt till varandra!  
  
 
 Ni båda, lever självklart på olika vis 
   - stor del av dagens stund, i Mitt Hjärta! 
Även om det är drygt 10 år sedan Far Olle, 
  lämnade denna jords, tideräkning.                 


Min söta Mor Svea på hennes 90-årsDag
24 juni 2013                     
      
              
           
Min Älskade Mor Svea! 
Idag är det 66 år sedan, 
som Ni, Mor Svea och Far Olle, 
                       
sade ert gemensamma JA 
 till varandra, inför GUD 
   Anhöriga och många vänner.  
      
Min Varmaste GRATULATION, 
    på denna Bemärkelsedag, med
    Tre symboliska ROSOR!              
       
En dag, 
    som jag och min bror Göran, 
     är en självklar frukt, av!
  Även om vi då, 
      ännu ej fanns med 
      era första gemensamma år, 
      inte ens i tanken. 
         
TACK!    
  "REGNET, DET BARA ÖSER NER..."
    
OFATTBART! 
Jag ser inte ut, genom fönstret! Men knattrandet av något, som låter som stenar mot fönsterrutan, det hör jag! 
     
ÄNTLIGEN! 
"Regnet, det bara öser ned..."! 
Valborgs-brasorna, de brann, vackra och vill jag hoppas och tro - GLADDE MÅNGA! 
Precis i rätt tid, för att hjälpa till, att släcka mångas eldar! 
       
Liksom för att släcka annars riskfyllda, spridande osynliga brandhärdar under synlig jordyta, kom detta första regn! 
Precis i rätt tid, kom regnet!  
TACK!