måndag 28 november 2011

FÖRSTA ADVENT 
 Ljusen i Mörkret    
Ljus i Mörkret 
ADVENT
För mig, är det ofta en av de känslomässigt vackraste helgerna på året. 
Som kristen ej den viktigaste, men en för mig, 
alltid efterlängtad helg som ger innerlig Glädje i Hjärtat!  
Med alla Ljusen, underbara sångerna och musiken, talande till hjärtan.
I kristna kyrkor, liksom ljusbågar och stjärnor i mångas hem och fönster, 
runt hela vårt land. 

Nu är det sorgligt nog många år sedan jag själv aktivt kunde delta i kyrkan kroppsligen. 
Fysiska Kyrkan, mitt andra jordiska hem - privat och genom anställda tjänster.  
Guds Kyrka och Rike - är Evigt! 
Följer nu, från min säng, Gudstjänster via Radio och TV. 

Musiken flödar och värmer min själ.  
Att min strupe ej längre förmår sången, 
något som var/(är?), en så självklar del av min person.  
Det känns ännu svårt! 
Men hjärtat njuter! 

Att alltid ha levt med i KyrkoÅrets rytm, väcker denna dag, många tankar. 
LJUSET flödar, reella med de levande lågorna, i den mäktiga musiken, psalmerna, sångerna...  

Som Diakon, är alla årets dagar precis lika viktiga, 
i engagemanget. 
Men, av tradition är Första Advent, en Diakonins dag. 
Att få dela Jesu Ord i Handling, alltid, men en tid som Advent inför Jul, 
en viktig tid för Diakonin!  

Jag tackar min Gud, för förmånen att få leva i så varma kläder jag behöver. 
En mjuk säng, att få lägga min trasiga kropp i. 
TACK för ALLT jag har fått och ännu får! 
Tack för vänner... 

Jag tänker som alltid, men mycket dagar som denna, 
på alla dem, som inte har någonstans att värma sin frysande kropp och trasiga själ.    

BÖN
Låt oss på det sätt vi var och en orkar och förmår, 
i handling förmedla något, till dem som fryser, törstar och hungrar. 
Till kropp och själ.       

Ängeln "FRID"
Om ingen lånat ut ett enkelt "härbärge" till Maria och Josef, för 2 000 år sedan, 
så annorlunda vår "Kärlekens Bok" - det Nya Testamentet i Bibeln, sett ut. 
Inte sämre, men kanske annorlunda... 

Återigen de lånade orden: 
"Ingen kan göra allt, 
  men alla kan gör något..."
                 Stig Dagerman      

Första Advent
Julros från älskad vän
TACK 
Personligen älskar jag att få sätta upp mina AdventStjärna, Ljusbågar och Adventsljus-stake, byta gardiner, grönt ris utifrån m.m. 
TACK för ljuset i mörkret! 

BÖN 
Jag ber om att på något sätt, 
få vara ett litet Ljus, 
för någon.