torsdag 10 mars 2011

MänniskoVÄN I ÄNGLA-Gestalt!
RESPEKT


En enda Människas Möte
En enda Människas Blick
En enda Människas Ord

En enda Människas Möte
långt eller kortKan vara skillnaden
till att Någon tar sitt mest LivsViktiga beslut
att leva vidare!
Den Människan kan vara DU
Som kan hjälpa en annan Människovän,
till detta absolut Livs-viktigaste beslut
 denna Människa tar detta liv!


Att leva vidare en litet stund i taget
 eller för resten den Människan kan styra sitt Liv!


ATT FÅ KÄNNA MENINGEN - ATT
DU HÖR HEMMA PÅ DENNA JORD!

Du är ämnad
Du är Menad
 att höra till detta släkte som vår VÄN!

Du är välkommen!