måndag 25 juli 2011

       TÄND LJUS  
                                                                                                                       
I krisen efter Norges i nutid - obegripliga sorg.   


Jag ber för Mänskligheten.      
Jag ber för ...
- De personligt drabbade - av den skärande sorgen.
- De offentliga personer som skall finnas i krisens närhet,        
     med beslut, handlingar och uttalanden. 
Statsminister, Polis, Kungen, Kristna Kyrkans och 
  de andra Religiösa Samfundens viktiga Anställda och många fler...      
TACK för den Innerliga Närheten - 
  för deras Kramar, varma Ord, Tårarna.
Äktheten berörde!   


Jag ber för
Dem som hjälper till, på så många sätt:
- med sökandet  
- med sorgesamtal 
- med vård för alla svårt skadade 
- uppbyggnad av det fysiska som skadats 
- Läkandet av Människors tro på Livet 
- Förmedlande av HOPP 


Jag ber för 
- Alla personligt drabbade av SORGEN
- Alla unga som förlorat någon nära anhörig, 
- Alla som förlorat någon vän.   
  
Tack för KÄRLEKEN och LJUSETS närvaro - 
 som tillsammans med Närheten, värmen, kramarna och tårarna 
 varit en sammanlänkande känsla,  
 Liksom många fantastiska människors uttalanden. 
Mitt under fasans chock.    


Jag ber för 
Mannen Anders Behring Breivik. 
Må Guds Kärlek vaka över dennes obegripliga själ. 
Må Guds Kärlek finnas med dem som funnits denne man nära. 
Anhöriga och andra som känner denne man, 
  alla andra som jag och vi andra ej kan ana vad de känner.           


Jag ber för 
- Alla som NU skall  möta den mannen, 
  som är grunden för det som skett dessa senaste dagar, 
  på olika sätt i tjänst!      
             ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 Må KÄRLEKEN SEGRA!         


Jag lånar en av mig, sedan tonåren älskad
Dikt av Bo Setterlind


”Låt intet mörker hindra dig
att söka Ljuset!     Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.         Vill du, att ljus ska leva
tänd då hos andra
samma längtan.
           


Tänd frimodighetens ljus
  i rädslans mörker.         


Tänd rättens ljus

  i korruptionens mörker.    


Tänd Trons ljus      
  i förnekelsens mörker.           


Tänd Hoppets ljus
  i förtvivlans mörker.         


Tänd Kärlekens ljus
  i dödens mörker.        


 Tänd ljus!”
                                        
                              Bo Setterlind