fredag 31 december 2010

GOTT NYTT välsignat ÅR 2011!


Jag önskar er alla den finaste önskan
om ett Nytt Gott År!    

Att det skall bli ett välsignat 2011 till Dig,
med Hopp, Frid & Fred!

Tack,
Alla Ni, som på olika sätt -
funnits för mig detta år!
Omtankar, förbön, ord och Hälsningar har jag fått ta emot -  
detsamma vill jag, med det jag förmår! 

Jag Älskar Er -
och sänder Er en Hälsning
inför detta nya År -
med Kram, fylld av innerlig KÄRLEK!

Kerstin Starck

torsdag 16 december 2010

En DAG av GÅVA till MIG -
En dag av LIV

TACK!
Efter en extra svår månad, då stunden att tänka, att tala,
för mig att förmå LEVA MED, allt jag älskar och längtar till -
har varit långt ifrån,
inte ens det mer elementära.
Men,
det gavs mig igår en dag av NÅD!

JAG orkade egentligen ej göra något särskilt.
JO,
jag orkade ANDAS...
utan att varje andetag var en kniv i nacke...,
Tankarna förmåddes orka fram något mer,
tala något mer.
Det gav mig en stor känsla av tacksamhet,
njutning av stunden -
en stor dag av tacksamhet
i det liv som nu är mitt!

Tack vare goda Assistenter,
fick jag hjälp att sätta på kläder som gladde!
Lite fusk i ansikte m.m.

Det var stort!
En dag av NÅD!

Några andra bilder av detta,
åter tack vare mina goda Assistenter som fotar
och även plockar fram.
Gör att jag,
som ej förmår att orka sitta upp,
ej vara uppe inne,
än mindre ute
för allt jag längtar efter.
Jag omger mig därför av det -
som gör mig gott!
Värmeljus-stake
i smide och glas,
jag unnar mig låta brinna
var dag, vinternhalvår!
Första JUL-gåvan jag fick,
en Julstjärna från den församling
jag tillhör.
Den församling jag växte upp och
jobbade i,
som ungdomsledare och annat,
i många år, i mina yngre år.
Maria och Jesusbarn i glas,
med värmeljus bakom.
En Ängel i bast.

En bukett med bl.a. hyacinter
och Ljus,
i brinnande Ljus,
i ljustake med starka gåvominnen.

lördag 4 december 2010

HELIG NÄRVARO

ÄNGEL kallad FRID!


Denna ÄNGEL med ett KORS i famnen -
ett Kors, som går att "låna" i stunden.

Låta Korset vila i Handen en stund.
Värdefullt och fint att använda använda -
för meditativ vila i BÖNEN!

Ängelns Namn - "FRID"!
Som jag skrivit vid tidigare tillfällen,
är bakgrunden till ordets innebörd av FRID,
ett av de vackraste ord jag vet!

Jag tror på den HELIGA ANDENs (feminin form),
ständiga Närvaro i mitt liv.
Vill även tro att ÄNGLAR, omger oss -
med en Hälsning med Guds Kärleks Frid
.

Att Ängeln kallas FRID,
det betyder mycket för mig!

FRIDENS innebörd och betydelse,
har jag under stor del av Livet,
varit priviligierad att få leva med och i.
Detta, med ett helt långt Livs skador -
och annat som påverkat Livet mitt, stort.

FRIDEN,
en av de största gåvorna av Helig upplevelse,
jag fått erfara i mitt Liv!


Som HELIG NÄRVARO,
- varendaste stund,
- varendaste dag

Därför söker jag,
det som förr var en självklarhet!

TACK idag, för en dag -

med stunder av Godhet!

Kroppens hälsa blir mig, allt mer sämre nu.
Men jag tackar för de goda Hälsningar av Liv,
jag ana får!
Kanske av andra - utifrån - sedda små,
- men ej, i Livet Mitt.

LivsHälsningar som betyder oändligt mycket
och Hälsningar - Stora för mig!

HELIG NÄRVARO
- i form av Helig Närhet åter, ibland,
- i form av God Personlig Assistent,
- i form av mycket annat...

Så,
Tack min Gud av Kärlek,
för rika stunder, av NÅD!

lördag 27 november 2010

"GUD ÄR LJUS"

Min utsikt är oftast,
endast mina 4 sovrums-väggar.
Från min horisontala horisont.
Detta sedan senaste, flertal
mycket svåra år.

JAG HAR ALLTID ÄLSKAT LIVET!
Inuti mig,
lever jag ännu aktivt,
det LEVANDE LIV som jag alltid ÄLSKAT så intensivt!
Jag som ÄLSKAR att komma ut
i det aktiva och LEVANDE LIV
- i relation med/för MÄNNISKOR,
- i relation till SKAPARENS Skapelse!
- i LEVANDE TJÄNST!

Jag fortsätter med det, men nu blir det "inifrån"!
Så Anden & Själen som alltid varit
självklart och starkt närvarande för mig,
är nu om möjligt
än mer aktivt öppen.

Detta i min längtan och vandring
i "Frids- och LivsGnistans spel".

En längre försämring av min ohälsa,
gör att detta är första ggn på ganska länge,
jag orkar titta in här.

Men, Mina Vänner!
Jag LÄNGTAR efter
och Behöver Er!


Hyllan bredvid min säng
Advent & Jul 2009
Jag önskar sända en Hälsning om LJUS
från Mig - till Er!

En varm och angelägen hälsning,
från mig till er!


Med några ord från "Boken".
En bok av STÖRRE dignitet,
den Stora, Goda och "Heliga Boken", Bibeln:

"Gud är ljus
och inget mörker finns i Honom"
1 Joh 1:5

onsdag 10 november 2010

BÖN från St Davidsgården

"Herre,
för mig in i
den
Heliga bekymmerslösheten.
Du, har en plan för mitt liv
och du vet målet.
Du har börjat ditt verk i mig
och du skall också fullborda det… "

Början av en
"Bön från Sankt Davidsgården"
LIVETS INSIKT

"Man förstår Livet
baklänges,

men man
måste leva det
framlänges."

Sören Kirkegaard (1813-1855)

lördag 6 november 2010

FÖRKLÄDD GUD

"Bjuder ett Människoöga
till stilla Kärleksfest
oss kyliga och tröga
som folk är mest.

Lägger som Himmelsk
Läkning
för djupa Själasår

En vän
fri från beräkning
sin hand i vår.

Synes en Ljusglans
sprida sig
kring vår plågobädd

Då sitter vid vår sida
en Gud förklädd"

Ur "Förklädd Gud" -

Hjalmar Gullberg

fredag 5 november 2010

DEN SMALA LJUSSTRÅLEN

"Den smala Ljusstrålen
Lyser,
och ger återigen
Livet!

Mörkret
Kampen ingen önskar
är aldrig oändligheten

Vila
unna dig att vänta
och tro på
Handen
som vill
Leda
".

Kerstin Starck
(Någon gång runt 1980-till 1990)DEN SMALA LJUSSTRÅLEN LYSER

"Den smala Ljusstrålen
Lyser
och ger återigen
Livet!

Mörkret
Kampen ingen önskar
är aldrig oändligheten

Vila
unna dig att vänta
och tro på Handen
som vill leda
Dig
Till Evigheten"

Kerstin Starck
2006 (tillägg)

onsdag 3 november 2010

SÅ ÄR MIN DRÖM ...

"Ett samhälle ska bedömas -
inte efter hur många miljonärer man har,
utan hur de fattigaste och svagaste behandlas."

Franklin D Roosevelt


Kerstin:
Dessa ords innehåll,

är MIN DRÖM,
att ALLA Människor på jord,
skall få leva var dag,
där ovanstående kloka ord var SANNING!
Kerstins dröm

fredag 29 oktober 2010

Hjälpa våra Beslutande -
FINNA SIN ÄKTA EMPATI!

Jag önskar jag hade kunnat dela vartenda ord och varenda känsla
jag fick efter det program jag sett sent Torsdag 28 Oktober 2010, på SVT, kl 22.45-23.35.

Sanningen kommer först, då VI berörs
och tangerar känslan, djupast därinne!
Finner ÄKTA EMPATI!

TITTA PÅ DETTA!
Men, titta på detta program från SVT, följ länken nedan:
"Undercover boss":
http://svtplay.se/t/134508/undercover_boss

Ni många som redan är engagerade, ni är ALLA fantastiska!

Men, låt oss ändå försöka fortsätta kämpa,
för att finna vägar att VÄCKA DEM
som SITTER PÅ MAKTEN och PENGARNA!
Här ETT sätt, några har funnit.
Detta för att man lyckades väcka dem
som VERKLIGEN KAN ÄNDRA de formella besluten och lagarna.
Ändra på dem som styr våra PENGAR!

Jag önskar att ALLA CHEFER I SVERIGE -
i detta fall KOMMUN, LANDSTING och STAT, såg detta!
Framför allt;
Att de fick och önskade delta i liknande eller detsamma!
Jag har sett flera program i denna serie och har blivit berörd av dessa
och andra liknande program som jag sett senaste månader.

Nu KAN jag se på TV, eftersom jag ej kan jobba längre.
Hade på alla sätt, hellre önskat få göra detta i praktiken.
Men, ibland finns det trots allt något guldkorn
bland alla program jag tycker är tragedi.
Att dessa finns med i våra TV-tablåer.

Åter till programmet jag såg och vill berätta om.
De som sitter på makten, men tar fel beslut. Hur kan vi nå dem?
De som faktiskt KAN/VILL/ORKAR känna – och beröras!
De som möjlighet att få kontakt med sin egen ÄKTA EMPATI!

De som beslutar om den verklighet, många ofta ej har någon aning om.
Men, som de beslutar, många TROR SIG VETA - Allt om!
Vilket sorgligt nog oftast är långt ifrån sanningen!
Sanningen i äkthet kommer först då de berörs och tangerar känslan, djupast därinne!
Då orden som säges och hamnar i den intellektuella grå hjärnsubstansen,
får en resa till det vi benämner ”HJÄRTAT”,
som vi nu vet finns i samma organ ”HJÄRNAN”.
Men, när känslan berörs och tangeras, då den sanna ÄKTA EMPATIN vaknar!

Det finns människor som har ÄKTA EMPATI, som kan känna,
om de får hjälp att finna vägen dit!

Det finns även bland de som sitter på de beslutande positionerna,
som styr och bestämmer om hur alla andras liv kan komma se ut.
Då det sker, som ingen (åtminstone få) önskar -
då BEROENDET av MEDMÄNNISKOR & SAMHÄLLE krävs!

Barn, ungdomar, ensamma unga, unga ensamstående föräldrar,
sjuka i alla åldrar utan rätt hjälp, ÄLDRE som behöver Närhet, Hjälp, Stöd!
Bostadslösa, Arbetslösa, Missbrukare –
Människor som vart de än vänder sig möts av en kall hand.
Alla människor behöver bli mötta av att bli Sedd, få Hopp, få veta att Du är Någon!

De som sitter på möjligheterna, pengarna och makten:
Vi måste hjälpa varandra att väcka varandras empatiska sinne!
De som sitter pengarna, som sitter på makten att ta de viktiga besluten!

Väcka känslor hos dem som inte redan förstått …
Här visar programmet - ETT produktivt, enkelt SÄTT…

Titta och ge gärna respons (dela gärna tankar med mig),
och till de som beslutar och plockar bort allt från dem som inget har.
Det land Sverige som blivit bättre för många, men sämre för många,
som behöver det stöd som förr fanns.
Behöver varandra gör vi alla i någon form, i olika faser i livet.
På olika sätt!
Av olika anledningar.
Nu, då så många ej känner igen det land längre.
Så skönt, när jag blir sjuk/gammal/bostadslös –
Förr fanns för en något större trygghet, ibland en självklarhet,
för endast några år sedan.
Då skulle ALLA få hjälp, då stunden var JUST NU!
Men, nu är vi på många ställen ej längre kvar ”i detta land”,
som innebar tryggheten förr.

Återigen, se detta program!
Innehåll:

Något som jag tror skulle kunna omsättas,
även i vårt vackra Sverige,
i den ”SVENSKA MYLLAN”!

http://svtplay.se/t/134508/undercover_boss

tisdag 26 oktober 2010

JAG FÖDDES MED SÅNGEN
- Djupast i Hjärtat!TACK Fina Anita!
Tack allra underbaraste Anita Fjäder Jonsson,
för denna din gåva till mig!


Den betydde mer för MIG,
än jag har ord att någonsin kunna beskriva!SÅNGEN - Ett med mig!
Sedan jag var mycket liten,
har sången varit något som varit
så självklart, givet -
"Ett med mig"!

Vilken gåva, vilken ofattbar gåva,
den stora lycka sången gav mig i alla år!

Vilket privilegium!
Att få Älska Livet!
Sången, Naturen, MedMänniskor!

Trots att jag valde ett annat val än Musikhögskolan,
ett val av fler många tyckte. Jag sökte och kom in på flera högskolor/universitet.

Men, jag fick ändå förmånen att sjunga,
som en gåva, mest var dag i alla år, i någon form ändå!

Vilken LYCKA och GÅVA!

I många körer, i alla år!
Solo, mest var vecka i någon form!


För andra och tillsammans med andra.
Människor i alla åldrar,
från de yngsta barnen till de äldsta äldre.
Sång och Musik som ger Livsglädje!

Jag sjöng offentligt,
fram till endast ett någon dag före
TRAFIKOLYCKAN - OKTOBER 1994
(trafikolycka 2 av 3).

Trafikolyckan skedde, den tid, då jag var inne i mitt livs mest ljuvliga tid.
Den stund, som jag alltid kallat min mest fantastiska livsupplevelse.

Det jag kallar, min upplevelse av mitt livs mest fantastiska -
"Himmelrik på jord"!

Jag hade precis varit ute och sprungit runt Lidingö Kyrkvik.
Satte mig i bilen.


Utan möjlighet att mig att kunna göra någonting,
krockades min bil, av en annan bil.

Där den som satt bakom andra ratten var en gammal man.
En rar gammal man, med en rar jämnårig fru.
Men, sanningen är den:
Att det var...
"En man, som satt bakom en ratt,
han ej borde suttit bakom!"

Jag var i mitt livs, utan jämförelse,
LYCKLIGASTE TID I LIVET,
"Mitt Jordiska HIMMELRIK"!
Jag höll på att ännu uppleva fortsatt ständiga förbättringar, av min rehabilitering,
efter den NACKOPERATION som gjordes ett par år dessförinnan.

Den operation som utspann sig, efter skadan från Trafikolyckan 1978,
men ej diagnostiserades tillfullo förrän 1987.


Då öppnades dels VÅRDEN HELT för mig!
Till detta skedde något stort, något mer än oerhört stort!

Allt som skedde före, under, efter - förmår jag ej skriva här.
Önskar och hoppas jag skall klara det!


I mycket, började mitt liv 1987 (-2004)!

Men, här ville jag skriva om en av de många
GÅVOR som getts mig i Livet - SÅNGEN,
Av den Gud som är KÄRLEK.

Jag fann sången
som en av mitt livs stora gåvor och förmån att finna lyckan och glädjen i...
SÅNGEN och MUSIKEN som gav kraft, för allt annat!
Jag gavs glädjen att finna GLÄDJEN I LIVET,
LYCKAN att Älska så oändligt mycket mer!

Sången valde jag bort som yrkesval.
Av mycket jag ÄLSKAT,
fann jag förmånen att få jobba med det jag älskade mer än allt annat:
Närrelationen till Människor, som Själavårdare!

SÅNGEN
fick jag till MIN glädje använda så ofta jag önskade och orkade.
Körer, minst 1 gång i veckan.
Solistframträdande, oftast minst 1 gång i veckan!

Senast 1 dag före trafikolyckan 1994.
Vilken rikedom var gång!

Men, efter TRAFIKOLYCKAN OKTOBER 1994 har jag ej kunnat sjunga en enda gång.
Först Nackskadan, som gjort att jag ej fysiskt orkat och kunnat,
men framför allt, på grund av HALSRYGGOPERATION nr 2 (av 3).
En av de utåt, då mer vanliga nämnda biverkningarna (risk för skador) av denna nackoperation (som läkaren helt korrekt nämnde för mig före operationerna).

Sades särskilt till mig, då läkaren visste om att jag sjöng offentligt, så mycket och ofta.
Men, jag vaknade från HALSRYGGSOPERATION nr 2 (av 3),

med en skada på stämband och på nerv till stämband
(och mycket mer).

Sedan den dagen har jag ej kunnat sjunga en enda gång.
Nu 16 år sedan Trafikolyckan 1994.

Hur det känns, att ej kunna sjunga - då HELA mitt JAG ÄR SÅNG?
Jag är ännu sång, men den kommer ej ut från min strupe.

Jag orkar ej sedan nu många år, sitta uppe/utanför lägenhet,
ens för att höra mina nära vänner eller andra körer eller andra solister sjunga.

Efter 16 år, gör det ibland ännu så ont, att jag ofta ej förmår att lyssna till de sånger
- jag själv sjungit
- som berör mig djupast.

De sånger som jag sjungit förr, eller de många som jag skulle kunna ha sjungit nu.
I kör eller som solist.

SÅNGEN band samman SORGEN & GLÄDJEN!

Till körer, solistsammanhang, bröllop, begravning, Gudstjänster, Fester.
I kyrka och utanför kyrkliga sammanhang.
I livets ALLA sammanhang!
Månghundrade offentliga tillfällen!


Alla sånger jag fått lyckan att sjunga, tillsammans med andra:
Körer, barngrupper-äldregrupper och allt däremellan!

För,
MITT HJÄRTA ÄR FYLLT AV SÅNG!

Så, visst lyssnar jag!
Sången och Musiken, en gåva till oss alla, i Livet!

Jag behöver sången och MUSIKEN!
Tack för de år jag fick!

Tack, för alla underbara känslor mig gavs!
- Från den Gode Skaparen, Gud som är KÄRLEK!
- Från alla månghundrade Människor som gav mig de många Ord,
så varma, så starka, så kärleksfulla!


De känslorna jag bevarar från SÅNGEN -
DJUPT I MITT HJÄRTA!

måndag 30 augusti 2010

NÅGOT STORT VAR JAG MED OM!

Mycket stort!
Min kropp mår ej bra, som ni vet, ni som känner mig nära!

På första gången på länge, har jag orkat något, lite mer.
¤ Ringa ett par vänner, mig kära.
Åtminstone börjat, på fler-hundratalslista, lång.

¤ Träffa nära och kära!

Mycket nära mitt hjärta!

I slutet på förra veckan:
¤ Min Älskade Mor Svea, orsaken till att jag finns i Norrtälje.


¤ Min kära kusindotter Frida, som var hos mig 5 härliga timmar.
Då hon dryga dygnet därefter,
var på väg till sina Läkarstudier i Linköping,
kändes det alldeles särskilt "gott"!
Hon kom in på 4 av 4 sökta läkarutbildningar.
I vanliga fall, är för mig någon med Akademisk begåvning,
absolut ej mer värd som människa, än någon annan!
Men denna tös, är mer än värd det berömmet!
Av orsaker, jag ej behöver nämna just här!

I LÖRDAGS
¤ 2 fina, fantastiska telefonsamtal, med vänner.

En början...
En gåva!

¤ Min Mor kom till mig med Färdtjänst, som senaste halvåret!
Så skönt för mig att få se henne, bilburen med andras hjälp hit till mig!
Jag som förr jag då jag kunde, hade gåvan att själv ta mig bakom ratten i bilen min,
men nu ej ens omöjligt kan komma till henne.

Så sov hon sedan över till söndag.
Så stort!

Närheten hjärta till hjärta, är den viktigaste närhet som finns!
I vår relation har vi förr varit vana,

att jag kunnat vara den som alltid funnits, lyssnat, kommit och skjutsat!
Nu, då min hemvist (rörelseomfång) är litet, oftast beegränsat till ett rum.
Smärtsamt, men sedan några år, klarar jag ej oftast mera än så.
Då är Färdtjänst för min Mor och andra goda människors bilskjuts nå´n gång, min gåva!
Att ordna det kan jag ju ännu, men fysiskt, ej alls någonting!

IGÅR SÖNDAG
Mor min sov över, skönt!
Då förmåga att uttrycka sig över telefon, ej alltid är vad vi önskar,
för att det skall kunna uttryckas som alltid står hjärtat helt nära.
Tankar jag alltid fått del av från henne. Fint!

Lättare att dela det öga mot öga, då orden ej alltid finns så lätt som man önskar.
Stort att jag trots allt svårt då jag ej längre kan vara uppe/ute,
har en Mor, som med högaktivningsvärd ålder (87 år),
är den som än med Färd- och Gåhjälp dock rör sig, med hjälp mellan oss (våra lägenheter).
Hon är Fantastisk!


KÄRT BESÖK FRÅN SKOGEN
Så kommer 2 fagra killar, 2 av 3 underbara, brorsöner.
Nu med Fjäll-Rävenbyxor m.m., direkt ifrån svampskogens arbete,
fika och skogens meditativa vila.

Den yngste, Samuel musiker, har lärt sig och är nu vår släkt"mykolog". (Svampexpert).
Den äldste, Jonas elteletekniker (förlåt titeln???), 5 år på universitet.
Jonas skall efter många års anställning kring Stockholm, äntligen på "riktigt" efter 6 års fantastisk relation, "
på riktigt" få gemensam adress och flytta ihop med sin Anna-Maria.
Min fina och underbara "brorsons-fästmö".
AnnaMaria, 5 års universitetsutbildning, ledde för henne till doktorandtjänst i Umeå.

Ni ALLA mina Älskade, Anhöriga, Vänner var ni än finns!
Ni är alla saknade, för mig, då vi ej ses!


Så ringer återigen dörren.
Högtalarrösten svarar: "Hej, det är Lena!"
Efterlängtad, är underdrift!
Vi känt varandra sedan jag flyttade till Norrtälje som barn.
Hela grundskolan gick vi tillsammans, därefter hållit kontakt alla år!

Så oerhört kär och värdefull stund!
Svårt var att avsluta den!

Men vikarierade Assistenten väntade i köket,
för att göra det hon fantastiskt snällt som inhopp tvingats komma,
för att bistå mig med.
Då alla ordinarie och vikarier var sjuka!

Som alla de stunder man ej önskar ta slut, var det.
Men Lena, du är en kär och värdefull vän!
Så, detta det fortsätter snart...!
Lycka till på ditt nya jobb!
Dina elever på Roden kommer sakna dig, tror jag mig veta!
Men du får åter uppleva nytt sammanhang,

där du blir uppskattad av ALLA, det vet jag!
Du är ju sådan, som person!
Tack Lena, för att jag fick möta dig åter,
en värdefull gåva till mig!


TACK GUD som är KÄRLEK,

för allt detta!

söndag 29 augusti 2010

JAG RÖSTAR MED HJÄRTAT

Under MÄNNISKANS livstid på jorden, finns det nog ingen tid,
som vi vet om,
då så många människor samtidigt runt hela vår jord haft det så svårt,
som människor på jordklotet har det just nu.

Åtminstone efter världskrigen,
så "livstiden",
den är i jämförelse ganska kort.
Med andra ord, den är min.

Om bara ett par veckor, skall vi vårt land Sverige
gå till ett av vårt viktigare val.
Rösta i det val som känns som det svåraste någonsin!
Åtminstone under den livstid jag har fått rösta.
Så känns det för mig!

Jag tillhör de människor, som har mycket starka önskningar och åsikter,
om hur jag ville att människor skulle ha det!
Alla Människor!
Jag tänker på människor nära, mycket nära.
Jag tänker på människor, i hela detta land Sverige.
Jag tänker på människor, runt hela vår jord.

Detta val vet jag att många känner osäkerhet,
jag tror till och med jag skulle kunna säga en vånda,
inför vad som är rätt!

Vi röstar utifrån olika grunder.
De år som gått sedan senaste valet,
har vissa människor fått det bättre materiellt,
de som är friska,
de som har ett fast jobb,
och framför allt de som redan innan hade en ”pengakassa”,
en sådan som redan innan var stor.

Men de som redan tidigare hade det svårt av olika anledningar,
har för det mesta, efter förra valet inte fått det bättre.
Till detta alla som tillkommit av nedlagda företag,
sjuka som ej får vård,
barn som ej får den självklara omsorg de borde få,
barn och ungdomar som ingen har. Ingen!
Ej bättre då lärare fått allt mer, fritidspersonalen tvingats stänga,
andra resurser dragits in.

Äldre, ensamma som älskat att jobba och finnas bland människor,
blir sjuka och äldre och har inte alltid någon som självklart talar för dem.
På många håll fanns det under ett par decennier,
en allt tryggare värld i vårt land. Generellt.
Men nu...
Ja, nu är historierna allt oftare helt annorlunda.

Tvärtom hör vi alla, en rad av skräckhistorierna dagligen,
om människor som inget annat vill
¤ än att jobba,
¤ kunna klara sig själv och de närmaste
¤ göra rätt för sig
¤ bli en del av ett sammanhang …
¤ barn och ungdomar, som behöver något ställe att gå till
¤ äldre som önskar någon att möta om de orkar
¤ vård då ingen ork finns

Men många, alldeles för många har hamnat i svårigheter,
då menar jag ej självförvållade saker någon gjort fel eller illa.
Men, vissa hamnat i ett sammanhang så illa
att de kallar sin verklighet för skräcksammanhang!

Berättelser delges oss, som ingen,
nej, absolut ingen människa någonsin ska behöva vara med om!
Det jag skrev om här ovan, är endast lite av mycket,
något som ej handlar om personer,
men som väldigt många ändå känner igen sig i.

En av alla dessa grupper som också tvingats kämpa, är många med sjukdom.
Jag tänker på dem som är sjuka – ja, RIKTIGT sjuka.
De som politikerna tydligen inte tror finns längre, efter 1 år.
Inte andra än de som är politiker och några andra,
de som i sina privilegierade arbetsanställningar och uppdrag,
får privata försäkringar och därmed klarar sig,
då sjukdomarna och de materiella kriserna kommer.
De tillhör en annan sorts människor än de som är sjuka,
ja RIKTIGT sjuka,
men blir utförsäkrade efter 1 år.
Oavsett hur sjuka de är.

Jag tänker likväl, i hög grad på dem, som bor utanför EU.
De länder som oförskyllt lider.
Många gånger för att vi som på jorden har det bättre,
tagit ut deras lands rikedomar och
det som skulle varit daglig måltid hos dem.

Här ovan endast några få, av alla de punkter jag tänker på.

Men jag, jag röstar som alltid med Hjärtat!
Det hjärta som i första handlar om dem som har det svårast.

Visst, i viss mån tillhör jag nu också en av dessa grupper,
som också råkat illa ut.
Dock ej pga något jag nämnt här ovanför.

Hela mitt liv har jag funnits och jobbat,
bland människor, vilken gåva!
Under många år har jag i tjänster jobbat professionellt,
bland dem som har det svårare än många kan ana!
Svårt på sätt, som ibland skulle gå att ordna,
om de formella besluten och lagarna i vårt land såg annorlunda ut.
Inom många områden!
Att se Människan, bakom alla orden!

Men, ändå så är det som alltid!
Jag, jag röstar som alltid med Hjärtat!
Det hjärta som i första handlar om dem som har det svårast,
allra svårast.

Men, vad i all världens dagar hör jag då hemma politiskt,
då menar jag PARTI-politiskt?
Det har varit svårt förr.
Men aldrig så svårt som det är nu.
Tycker jag!

fredag 13 augusti 2010

GRATTIS IDAG
till Min Älskade Far!


Idag, om min Far ännu levt på vår jord,
hade han haft sin födelsedag!
Då hade jag som jag brukade,
önskat fira,
med något som gjort just dig,
särskilt glad.

PÅ DIN ÖNSKELISTA
Jag anar;
en tur till din Födelsebygd.
Därtill en tur till en skogsbacke.
Vid tillfälle en skärgårdsklippa nå´nstans.
Att detta hade funnits,
det tror jag mig veta,
då de materiella kraven var få ifrån dig!

Men,
sedan några år finns du ej kvar här,
levandes på vår fysiska jord.

Nu tror jag istället du sjunger,
med bassstämmans djup,
som en av de lyckliga,
i ÄNGLAKÖREN!

Om jag bara kunnat,
hade jag åkt till din grav.
För att lämna en blomma,
vacker och fri.

En sådan av dem,
som du själv fann och njöt av,
i Guds naturliga Skapelses frihet!

Tagit med Mor Svea,
och satt oss.
Som alltid,
stannat vid tankar om Dig!

Nu talar jag istället här hemma,
i hjärtats ständiga samtal
MED dig.

Tillsammans med Mor,
då vi möts
finns våra samtal och minnen om Dig,
vår Käre och Älskade,
Make och Far!

TACK
för det goda, du gav alla år!

Saknar Dig,
gör jag,
mer för vart år!
Men saknadens uttryck,
förändras!

MINNEN
förädlas och renodlas
i Kärlekens Ljus!

Tack,
med innerlig Kärlek!

Din dotter Kerstin

söndag 18 juli 2010

LIVSMOD

"LivsMod kommer mycket av gemenskap.
Relationer...
Meningslöshet är inte bra för livsmod..."
Martin Lönnebo

(Och många fler kloka tankar,
om du följer länken nedan, till SVT:s Andakt).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

MINA EGNA TANKAR
Jag hade önskat kunna dela något av mig,
men just nu orkar jag inte,
"för egen mun"!

Orden trasslar ihop sig, som ett garnnystan en kattunge fått leka med,
i ett rum fyllt av mysiga möbler och prylar.
Mysiga, för en kattunge.
Men ej, för en mänsklig läsare!

Orden formar ibland meningar, men nu ibland oftast till oigenkännlighet.
Svårt att finna var början, mitten och slutet är.
Så idag lånar jag ord.

BISKOP Emeritus MARTIN LÖNNEBO
Lyckan kom mig till del,
då en av vårt lands underbara och fina Människor,
visade sig delta i söndagens TV-andakt.

Med som alltid, viktiga och värdefulla ord,
precis då jag behövde!

Ord som förmedlar angelägenhet,
ord som väcker känslor!
Ord uttryckta på ett sätt,
jag önskar många fler får del av!

Detta, då hans ords innehåll, talar om mycket som berör Mig!
Men, jag tror även många andra, om man ger sig tid att lyssna!
Jag lånar orden från en klok man, Biskop Martin.
Vill dela med mig några korta minuter, av hans långa livs sagda skatter,

Jag lånar och hoppas ni tar del av hans visdom!
Biskop Martin.
en av dem jag alltid sett som en god viktig Ledsagare/Förebilder,
säga det han är så fantastisk på!

Med ord och känslor, jag tillfullo delar.
Men, sagt på det sätt, endast han kan!

Jag upplever denne man,
som en Profet, oss nära, i vårt Land:
Biskop emeritus Martin Lönnebo.
Han har alltid varit fantastisk,
i sitt Norrbottniska uttryck.

Med sin ålder, är han enastående.
Stringent, tydlig, klok, vis och nära!

Vi har kloka kvinnor och män, nu levande, runt vår jord.
Människor jag också lyssnat in.
Men, vi har också flera av dem nära oss, bl.a. i vårt eget land,
som också förmedlar och förmedlat vishet av hög grad.

Med enkla bilder, ifrån det nära Livet,
ORDEN SOM BERÖR!

Länk till DAGENS ANDAKT med MARTIN LÖNNEBO:
http://svtplay.se/v/2079623/gudstjanst/18_7_-_sommarandakt_fran_bjarka-saby
(ca 1 min. in i programmet, kommer samtalet med Biskop Martin).

Så, när jag i dagens TV-tablå,
såg att Martin Lönnebo skulle tala i dagens Söndags-Andakt i TV1,
då blev jag alldeles hjärtevarm inombords!

Redan efter någon mening in i dagens Andakt,
som egentligen var ett samtal med SVT:s programledare Ragnar Dahlberg,
kände jag återigen ögonblickligen igen mig själv!
Gott!

Liggandes i min säng, pga de skador jag lever med,
är vardagens och allvarets Nära och Angelägna Samtal,
ej längre självklara som förr!

De förr,
stundligen, värdefulla, rika!
Då, en självklar del av Livet!
Så ofta JAG orkade!

Men idag, tillsammans med biskop Martin,
hittade jag för en rik stund,
åter hem i en känsla jag varit så privilegierad att få uppleva,
i större delen av mitt liv!

Men,
med de senaste sex årens än mindre barmhärtiga,
mer obegripliga och ofattbara föränderlighet.

Fjärran den miljö jag tidigare levt i,
nu alltid famlande, sökande, gripande -
efter det som är JAG.

Känslan jag i stunden fann igen?
FRID!
Gåva av Nåd!
Känslan jag i stor del av mitt liv,
varit så privilegierad med, trots allt...
Då...

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Allt än mer jag här tänkt skulle önska tilläggas,
hoppas jag i någon mån (då kattnystanet är lite mer utrett),
få göra senare.

Nu hoppas jag Ni, liksom jag lyssnar till länken,
och önskar oss alla få del av det goda,
vår fine Biskop em Martin Lönnebo talar om.

ÖNSKELISTAN:
Martin Lönnebos senaste, i programmet omtalade bok:
"Hjärtats Nycklar", sätts på önskelista.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

P.S.
Hoppas min hjärnas osynliga kattunge,
lyckats få ut åtminstone någon av knutarna,
på de "o-igenkänneliga" meningarna, i dessa rader.

Lyssna på den jag ovan talar om: Martin Lönnebo.
Hans nystan, är ännu tydliga i sina trådar och tydligt upp- och utrullade,
med tankens klarhet,
trots hans några fler decennier, än jag kan skryta med.

Hoppas länken till TV-programmet fungerar
(det gjorde det, då jag provade, eftersom det var "förstlingstest" för mig),
Annars, sök upp det själv under SVT:s hemsida:
2010 07 17 under GUDSTJÄNST!

De korta springande minuterna,
är mer än värt örats och hjärtats lyssnande!
D.S.

måndag 28 juni 2010

TACK FÖR GÅVAN

Tack för Gåvan
av De Nära LivsMöten,
Längtan tillbaka till
det rika LIV jag gavs
SÅNGEN - MUSIKEN

Tack,
för Gåvan
att Musiken föddes
in i Mitt Liv
från början!
Tack för allt den gav!

Mitt Livs Möten -
så Nära!

LivsDjupa Samtal
Längtan tillbakaa
till det
som var
Livet!
Min del i Livet!

Tack,
för Gåvan!

SÅNGENS GÅVA

i Livet . . .
till Livet . . .
för Livet . . .
Är Livet...

Min själ längtar
till Allt
som Var -
Jag!

Hjärtat slits av
Längtans tårar.

De Nära
jag fick dela,
i månghundrade...

LivsMöten,
LivsSamtal!
På Djupet!

Tack för Gåvan!
För År
av Liv,
De LivsNära!
. . .
MUSIKEN
målar mitt Hjärtas strängar

. . .

lördag 26 juni 2010

Det är tidig morgon Midsommardagen 2010

Jag ligger i min säng och ser solstrålarna strila in
mellan persiennlamellerna.
Så har jag gjort nu i flera timmar,
väntandes på min Personliga Assistent.
Jag har en fantastisk assistent i dag.
Ja, hela helgen!
Det känns som ett stort privilegium,
något som är allt annat än en självklarhet.

Tänk om jag hade kunnat resa mig upp,
för att gå ut i det underbara gräset.

Tänk om jag hade kunnat gå in till min Mor,
som ligger i en säng i rummet bredvid mig,
ge henne en mjuk och kärleksfull smekning över hennes kind.
Detta då jag har glädjen att få ha henne på besök hos mig,
över Midsommarhelgen.

lördag 12 juni 2010

FÖRKLÄDD GUD

Njöt åter i TV av ett de vackra Klassiska Musikstycken jag själv alltid älskat, för dess vackra Musik och delar av texten.

Insjungen i denna TV-inspelning av RadioKören i en underbar miljö.
En av de Gasklockor jag själv körde förbi månghundrade gånger vid Hjorthagen Av mig, byggnader alltid älskade för sin oerhörda skönhet.

Själv har jag sjungit detta stycke många gånger. I kör, liksom den kvinnliga solistrollen.

Det är med blandade känslor, då jag lyssnar på denna Musik och Sång, som fyller mitt Hjärtas Kammare.

För njuter gör jag, Alltid! Skönhetens njutning och tacksamhet! Dock har jag ännu efter alla år, ej blivit fri sorgen av förtvivlan över att min sångrösten, liksom annat skadades vid en av mina nackoperationer 1996. Så att även mitt stämband skadades tillsammans med annat.

Så illa att jag som dessförinnan sjungit hela mitt liv, sedan dess ej kunnat utöva denna glädjekälla.

Jag unnade mig dock detta, som jag pga ovanstående sorg, ibland ej orkar. En skön, välbehövlig stund av njutning, i lyssnandet av FÖRKLÄDD GUD, för dess text, musik och vackra estetiska inspelning i en av Gasklockorna, vid Hjorthagen. Som alltid av den vackra Musiken, av LarsErik Larsson, Texten av Hjalmar Gullberg. Sjöngs av RadioKören. Dikterna reciterades av Stina Ekblads härliga talröst.

FÖRKLÄDD GUD

"Ej för de starka i världen
men för de svaga.
Ej för krigare men för bönder som plöjt
sin jordlott utan att klaga
spelar en gud på flöjt.
Det är en grekisk saga...

Vem spelar på en pipa en låt av gryningsluft
för himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft?
Vem äger lösenorden, flöjtvisans dolda text?
Vem spelar på jorden för djur och växt?

Vem är den gode herden som för sin flock i vall
och som med gräs förser den och toner av kristall?
Vem går på betesängar i sommardagens kvalm
och sover bland drängar på jordisk halm?

Apollon bor i ett tessaliskt stall.
Ej bär han lager kring sitt gyllne hår:
han sändes från Olympens gudahall,
dömd att försörja sig som dräng ett år.
Det bor en gud i ett tessaliskt stall.

Bland tjänstefolket vandrar han förklädd.
Längst ner vid bordet är hans sked och skål.
Bland kreatur i ladan är hans bädd.
Han äger inget jordiskt föremål.
I herdekappa går en gud förklädd.

Kring höstlig vaktelds bränder församlar han frysande får
och sköter med kloka händer de djur som har sår.

Hans sanna hem är sagan,
hans själ är lyra och dikt.
Dock gör han utan klagan
sin jordiska plikt.

Välsignelse följer i gudarnas spår.
Om kappan än döljer hans gyllene hår,
så blomstrar den mark där han går.

Han spelar för djuren som följer hans takt,
för solen, för skuren i nyplöjd trakt,
där döden förlorar sin makt.

Husbonden må prisa säll,
Tessaliens monark.
När han står upp vid hanegäll,
är han på helgad mark.
Ty den som bland hans drängar bor
och äter deras mat
är solens herre, månens bror
och stjärnornas kamrat.

Vad faller över träden för silverglans
vid pipans bröllopskväden och djurens dans?
Vad är det för ett rike han kommer från,
han som ej är vår like. men blott ett lån?

Erinrar han sig, fången vid äng och vik,
en värld som är förgången en glömd musik?
Erinrar han sig lyra och jungfrukör,
ett liv av helig yra som aldrig dör?

Än vandrar gudar över denna jord.
En av dem kanske sitter vid ditt bord.

Tro ej att någonsin en gud kan dö.
Han går förbi dig, men din blick är slö.

Han bär ej spira eller purpurskrud.
Blott av hans verkan känner man en gud.

Den regeln har ej blivit överträdd:
är Gud på jorden, vandrar han förklädd.

Tror du att fåren skulle beta i morgonglans
på gräsklädd jordisk kulle, om inte gudar fanns?
Tror du att våren skulle binda sin blomsterkrans
på alla dödas kulle, om inte gudar fanns?

Bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest oss,
kyliga och tröga, som folk är mest

lägger, som himmelsk läkning för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning, sin hand i vår,

synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd
- då sitter vid vår sida en gud förklädd.."

Hjalmar Gullberg

måndag 7 juni 2010

VÅRFLODEN FLÖDAR ÄNTLIGEN
nedför mina kinder


På senare år,
ej vanligt.
Men Välgörande!

Tårarnas rening
Öppnar upp
Dörren
in till Hjärtats Heliga Kammare.

Den förr,
så kända och
alltid
Öppna Vägen!

Ks

torsdag 6 maj 2010

.
FRID

FRID
Ett av de finaste ORD jag känner.

FRIDEN
En av de vackrare KÄNSLOR mig given.

Som GÅVA
Av NÅD
. . .

lördag 1 maj 2010

. . .. . .
VÅRENS SKÖNHET
för 62 år sedan -
1 Maj 1948
. . .
Gratulationer till det
FINA BRUDPARET STARCK
. . .. . . . . .Mina vackra Föräldrar Svea & Olle
. . .
Denna Dag för 62 år sedan,
gifte sig mina föräldrar!
Älskade Mor Svea & Älskade Far Olle!
. . .
Ni fick många år tillsammans,
men de senaste åren har Mor fått fira denna dag,
utan sin Olle vid sin sida.

Du min vackra, fantastiska och alltid Älskade Mor!

Du kämpar på så fantastiskt, på ditt sätt, trots allt! Älskad av Mig - varenda sekund!

. . .

VÅRENS SKÖNHET
Nu som varje År

Få har genom mitt liv,
kunnat undgå min grundmurade

KÄRLEK till LIVET!

* Mitt Eget
* Mina MedMänniskors

- runt hela vår jord
- i mitt Liv

Relationer till Människor,
som finns i mitt liv Nu
och gjort sedan långt tillbaka.


* Guds Ljuvliga Liv
som visar sig i SKAPELSEN
för många med insikten,
först då något av någon anledning
sätter ett sår,
ibland än värre ett stopp i Livet.
Det Liv,
särskilt många i Västvärlden
tagit så för givet.

Till den dagen,
något får en tråd att rämna.. . .

Jag gläds därför så intensivt åt gåvan vi fått,
i Allt levande!

. . .
Därför har VÅREN sedan jag var liten,
varit den Årstid
jag alltid älskat med en för var år ny häpnad
av lycka!

Livets nyskapande symbolik,
så starkt talande i Naturen.

för var ny frö som växer upp...
Livets NySkapelse,
som överraskar lika mycket vart år!

Det är stort!
Den Första Vitsippsbuketten
är dock utan tvekan
något av det finaste jag
längtar efter då våren närmar sig.
. . .
År efter År!Denna årets första VITSIPPSBUKETT,
kom i år in genom dörren,
helt oväntat av en flygande fartfylld
Glädjespridare.
Tack Du Kära Vän!söndag 25 april 2010

VIT FÄGRINGTACK
kära Helen,
för dessa så vackra Blommor!
Jag, OrchidéÄlskaren ...
. . .
. . .
Vit LILJA -
symboliskt starkt talande
och så elegant
. . .
Mormor Karin Alfrida och Morfar Erik
Ni underbart vackra Människor!  


Min vackre
Morfar Erik 
Min vackra
Mormor Karin Alfrida
..
.
. . . . .
. ...... ....................... ....................
. .....
... . . . .


                                                          
           


NI HAR SAKNATS MIG - 
ALLTID
Ni saknades Mig, som ett av mina "Längtans-Hål" i Hjärtat, 
sedan jag var liten!
Min alltid innerligt Älskade, efterlängtade Mormor Karin Alfrida och Morfar Erik,
Saknades av olika anledningar och på olika sätt!    .
   
Hur, hoppas jag kunna återkomma till.
Ni tvingades tidigt uppleva saker i livet,
som gjorde att ni unga,
fick mer än smärtsamma anledningar,
till LivsSorg!
. . .
Jag hade så oändligt gärna önskat få lära känna er
- i Fysiska möten och Samtal.
Jag hade så oändligt gärna önskat,
få än mer material i brev och annat,
för att få lära känna er på riktigt.
Att finna vilka ni var,
redan då drömmarna ännu levde,
inuti Hjärtat era.
  
Tidigt i ditt liv, Mormor -
tvingades du lida onämnbart grymt,
på ett sätt jag ej här kan nämna.
Inte Nu!
Men, jag hoppas,
Något - En dag!
   
Ni båda,
Mormor Karin Alfrida och morfar Erik -
har i hela mitt liv,
funnits i mitt Hjärtas tanke!   

Jag önskar så, 
att då Ni precis fått två små söta flickor - 
Min Älskade Mor Svea och 
min kära Moster Margareta,
Ni fått fortsätta tillsammans och
era unga liv sett annorlunda ut.   

Nere i idyllen Sjöbacka,
mellan Göta Kanal och sjön
Att Livet skulle varit annorlunda,
än den grymma verklighet,
som sedan istället kom att bli.    

Karin Alfrida, Min kära Mormor.
Trots att vi aldrig mötts på denna jord,
varit Mig så innerligt nära - på djupet!    

För er alla! 
Men, 
alldeles särskilt för Dig, 
kära Mormor Karin Alfrida 
önskade jag att livet hade varit mer ömt!

torsdag 15 april 2010

. . .
VÅR
Med Hälsning om Livets Under!
. . .


. .Lommaren 14 April 2010
Norrtälje 13 April 2010
. . .
LIVETS UNDER
...
Gåvan gavs mig,
Återigen!
...
LIVET spirar och visar sig
i sin dramatiska PånyttFödelse -
ännu ett år.
År av Nåd!
. . .
Och;
JAG får var med
i detta stora "Något"
- ännu ett år.
. . .
Det som var år förmedlar
ett av Mina starkare känslouttryck.
. . .
Det som får det att pirra
i Hjärttrakten,
det "goda pirret",
Den sprittande
Helande Livs-Glädjen!
. . .
Scilla
. . .
Vårens Under
Mina underbara Assistenter,
tog med sig Min Kamera på utflykt.
. . .
Hem till Mig,
kommer De åter.
Med Vårens Hälsning
om Liv
i synlig form
i Kameran.
...
Ännu en gång
får jag vara med,
och känna
Den Ljuvliga Förundringen!
LivsUndret spirar!
. . .
Lyssna till Blommornas sång:

"Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger att
Nu är det VÅR..."...
. . .
Fotat vid Lommaren, Norrtälje
14 April 2010
Som vi alla,
vända mot Ljuset
och Solen -
för att inhämta Livet!
. . .