måndag 25 juli 2011

       TÄND LJUS  
                                                                                                                       
I krisen efter Norges i nutid - obegripliga sorg.   


Jag ber för Mänskligheten.      
Jag ber för ...
- De personligt drabbade - av den skärande sorgen.
- De offentliga personer som skall finnas i krisens närhet,        
     med beslut, handlingar och uttalanden. 
Statsminister, Polis, Kungen, Kristna Kyrkans och 
  de andra Religiösa Samfundens viktiga Anställda och många fler...      
TACK för den Innerliga Närheten - 
  för deras Kramar, varma Ord, Tårarna.
Äktheten berörde!   


Jag ber för
Dem som hjälper till, på så många sätt:
- med sökandet  
- med sorgesamtal 
- med vård för alla svårt skadade 
- uppbyggnad av det fysiska som skadats 
- Läkandet av Människors tro på Livet 
- Förmedlande av HOPP 


Jag ber för 
- Alla personligt drabbade av SORGEN
- Alla unga som förlorat någon nära anhörig, 
- Alla som förlorat någon vän.   
  
Tack för KÄRLEKEN och LJUSETS närvaro - 
 som tillsammans med Närheten, värmen, kramarna och tårarna 
 varit en sammanlänkande känsla,  
 Liksom många fantastiska människors uttalanden. 
Mitt under fasans chock.    


Jag ber för 
Mannen Anders Behring Breivik. 
Må Guds Kärlek vaka över dennes obegripliga själ. 
Må Guds Kärlek finnas med dem som funnits denne man nära. 
Anhöriga och andra som känner denne man, 
  alla andra som jag och vi andra ej kan ana vad de känner.           


Jag ber för 
- Alla som NU skall  möta den mannen, 
  som är grunden för det som skett dessa senaste dagar, 
  på olika sätt i tjänst!      
             ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 Må KÄRLEKEN SEGRA!         


Jag lånar en av mig, sedan tonåren älskad
Dikt av Bo Setterlind


”Låt intet mörker hindra dig
att söka Ljuset!     Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.         Vill du, att ljus ska leva
tänd då hos andra
samma längtan.
           


Tänd frimodighetens ljus
  i rädslans mörker.         


Tänd rättens ljus

  i korruptionens mörker.    


Tänd Trons ljus      
  i förnekelsens mörker.           


Tänd Hoppets ljus
  i förtvivlans mörker.         


Tänd Kärlekens ljus
  i dödens mörker.        


 Tänd ljus!”
                                        
                              Bo Setterlind

måndag 18 juli 2011

ALLA KAN VI GÖRA NÅGOT -
i känslan av nödens maktlöshet.


HUNGERSNÖDEN på "AFRIKAS HORN"

Var dag går mina tankar till den obegripliga NÅDEN.
Tack att få ha fötts och bo i detta ljuvligt vackra land, Sverige.
I jämförelse med andra, så besparat från lidande i flera hundra år -
jämfört med så många andra länder som drabbats av krig,
oväder och andra lands-katastrofer. 

Enskilt lidande finns i vårt land, i överflöd,
men som land är vårt land så privilegierat och välmående. 

När jag började Sjuksköterskeutbildningen 1980,
något min första trafikolycka ej gjorde möjlig för mig att fullfölja.
Då hade jag dock tanken att använda denna utbildning som Missionär,
med Sjuksköterskeutbildning som grund.
Nu blev det insidan av svenska människors hjärtan, jag istället fick förmånen att utbilda mig till.
Så småningom efter ytterligare 5 års utbildning på högskola, till DIAKON.

Sverige, tack att jag fått del av dig! 

Senaste åren är nöden i världen, större än någonsin under vår livstid.
Många dagar, händer en ny katastrof.
De som skedde dagar och månader före, glöms alltför lätt bort.

Det som sker nere i länderna kring Etiopien.
Nöden där har varit stor många gånger. Jag minns ett minne från mellanstadiet, ca 1972 och framåt.
Jag stod på skolans yttre trappa och tänkte på det jag hört.
Om den skrämmande nöden, med många lidande människor, så många små svältande barn.
I landet långt hemifrån oss: torkan i Etiopien.

Det har skett flera gånger här emellan.
Nu är den här igen. Antagligen värre än någonsin.

ALLA KAN VI GÖRA NÅGOT -
om det än känns så lite.

Se nedanstående notis, till hjälp för oss alla.
Tips med de mer trovärdiga HJÄLP-ORGANISATIONER,
ett sätt vi omgående kan använda för att HJÄLPA TILL:
http://www.expressen.se/nyheter/1.2500216/sa-kan-du-hjalpa-svaltkatastrofens-offer

Jag blir så liten, vill så mycket.
Nöden finns över hela vår jord.
Söker ta åt mig den fina dikten, om de väl sagda orden av Stig Dagerman,.
Ord tacksamma att åter använda:

"Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer"
                   En dikt av Stig Dagerman
I vår maktlöshet då tankarna vid nyhetssändningen ses
och tidningen läses.
Läs denna notis ovan, om hjälporganisationer,
kanske något att använda sig av, då månadsräkningarna skall betalas.
Eller helst före dess, då behovet är vida långt mer än katastrofalt.
Ks

fredag 8 juli 2011

OSKYLDIG - FÖRSVARSLÖS

101-årig kvinna misshandlades på äldreboende:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13295633.ab
(tryck på blå text, för att komma till artikel,
 om vardaglig hemsk händelse)

Kränkande undersköterskor tillbaka på äldreboende:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13290456.ab
(tryck på blå text, för att komma till artikel,
 om vardaglig hemsk händelse)

Det kunde vara Din mormor!
Det kunde vara din man.
Det kunde vara din dotter.
Det kunde vara DU!

Hur skulle du känna om du vore den som tvingades ta emot ständig förnedring.
I ord och genom fysisk handling.

För att du är gammal, sjuk, handikappad.
Beroende!
Försvarslös! 

Det sker smärtsamt nog, i olika form, över hela vårt land.
Nu!

Människosynen om vad som är accepterat enligt chefer, lagen -
har åter förändrats i detta land.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem."... 

Du som tänker som jag, våga reagera!
I det lilla och det stora.
Försvara när någon blir felaktigt behandlad.
Var det än sker!