söndag 15 maj 2011

Den helige
FRANSISCUS BÖN

Tidigt fann jag, en av mina kristna hemma-tillhörigheter,  
  bland de kristna "Mystikerna".
De kloka kristna Läromästare, ända från Kristi tid på jorden.
Där fann jag tidigt Den helige Fransiscus (levde ung. 1182-1226 e.Kr).
Om Fransiscs och andra goda, kloka kristna Mystiker,
hoppas jag klara skriva mer om, vid senare tillfälle.

Det jag däremot önskar skriva här, är det jag ständigt burit med mig,
av just den helige Fransiscus.,
Det vi i eftertid, kallar:
"Fransiscus Bön".

Sedan tidiga tonår, har den legat i min handväska
och nu då jag sällan klarar vara ute, har den bredvid mig i sängen.FRANSISCUS BÖN
"O Herre, gör mig till ett redskap
  för din frid.  
 
Där hat finns,
  låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns,
   låt mig få komma med förlåtelse.


Där oenighet finns,
   låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns,
   låt mig få komma med tro.
Där osanning finns,
   låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, 
   låt mig få komma med hoppet.
Där sorg finns,
   låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns,
   låt mig få komma med ljuset.
O, Gudomlige Mästare

Låt mig sträva
inte så mycket efter att bli tröstad,
   som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd,
   som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad,
   som att älska.
 
Ty det är genom att ge,
   som man får,
 genom att förlåta,
   som man blir förlåten,
och genom att dö,
   som man uppstår till det eviga livet."


                  Den helige Fransiscus,
                    svensk översättning