torsdag 28 april 2011

DAGENS FÖREBILD

Jag är så berörd över att en för mycket duktig Fri-idrottsman, höjdhopparen PATRIK SJÖBERG har berättat om något svårt han varit med om i många år. Övergrepp i ungdomen.

Kanske kan det också vara en del av förklaringen till VARFÖR han haft en så tuff och macho yta.
Jag som älskat friidrott känner till Patrik, men känner honom inte alls.
Hans tuffa attityd har dock varit svår att undgå.
Man behöver ett skydd, då man varit utsatt för något så svårt!
Hur, är olika. Beroende på vem man är och hur man blir bemött.

Denne fantastiske höjdhoppare, har vågat berätta att han varit utsatt för övergrepp av sin
tränare och nästan än värre: styv-pappa under viss period. Något som fler höjdhoppare bekräftat.
Idrottens värld, ej heller barnens, är den skyddade plats vi vill tro i drömmarnas värld.

Patrik S. har efter att i ett helt liv hållit tyst om de övergrepp han utsattes för,
äntligen vågat hjälpa sig själv att erkänna det svåra han utsatts för.
Hans hårda ord och annat, får av mig genast, möjlig förklaring.

Så stort detta är!
En fantastiskt duktig friidrottare!
En förebild för många ungdomar!
Nu förebild för alla som utsatts för liknande.
Men också:
En macho-kille och -man.
Ibland de hårda uttryckens man,
 som plötsligt fått sin förklaring för det hårda uttrycket.

Detta han berättar är hemskt, men att han gör det är meningsfullt!
Vilken förebild han från denna stund är,
genom att berätta detta, där jag VET att så många lever med.
Unga och därefter fortsatt äldre,
  har fått leva med liknande erfarenheter, som man aldrig vågat berätta för någon.

Vilken förebild han redan från denna stund blivit och kommer att bli,
   att hjälpa små flickor och pojkar att våga hjälpa sig själv!

Ger andra förståelsen:
 Om någon äldre gör något mot din kropp,
  som du själv inte tycker om eller som barn inte förstår.
Då skall du säga ifrån!
Då skall du säga till någon vuxen, som man har förtroende för.

Så många som fått leva med detta i ett helt liv.
Ingen är hel efter en erfarenhet,
  där någon i MAKT, tar över din kropp.

I svåra fall,
  har många aldrig vågat berätta, inte för någon.
I ännu värre fall,
  har man försökt berätta,
  men ej blivit trodd!

Den skrämmande upplevelse av SKAM och FÖRNEDRING,
  är en fruktansvärd upplevelse.
Det första ÖVERGREPPET blir upprepat
  och förstärkt i misstroendet, till mångdubbel FÖRTVIVLAN!

I min roll som själavårdande DIAKON,
  fick jag mångas förtroenden.
Många gånger av dessa, berättandes i förtroende för mig,
  började med orden: "Du är den första jag säger detta till"!

Vilken GÅVA att få Människors stora FÖRTROENDE! !

I några fall av detta,
  där jag fick ta emot människors förtroende.
  både från unga, men också vuxna i hög ålder,
  som levt med detta ensamma i hela sitt liv.
Orden som gavs som gåva till mig:
"När jag var liten, ung, vuxen -
  blev jag utsatt för ÖVERGREPP!
Det har påverkat mig, i hela mitt liv!"

Dessa första ord,
  sagda till någon som lyssnar med ett tillgivet HJÄRTA
  ett hjärta som förmedlar medkänsla:
Jag tror på Dig!
Jag känner med Dig!

Att för första gången säga orden,
  och att bli trodd.
Det kan förlösa och vara den början
  som öppnar upp den livssvåra smärta.
Den man burit i hela ditt liv.

Jag har haft förmånen se så många människor förlösas.
Hur gammal man än är.

FÖRSONING
Något som kan ske
  ända till vårt sista andetag
  som Människa på jorden!

Jag har fått höra senaste dygnet,
  fått vetskap om ännu en FÖREBILD igår.
En av mig som älskar friidrott
  duktig höjdhoppare.
En man som jag uppfattat verkat ha burit på
  så mycket inom sig
  som kommit ut i hårda ord, slagsmål och machostil.
Detta fick en möjlig förklaring!

För mig bekräftelsen:
  en tuff yta som ofta bär på en tuff erfarenhet tidigt i livet.

Jag har ännu en gång
  funnit ännu en STOR Människa!
Ej endast i sin fysiska kropp,
  utan som Människa,
  utlämna sin mest sårbara berättelse!
Det är stort!
Det är styrka!
Vilken förebild jag är övertygad om han nu kommer bli för många som
  vuxit upp med liknande,
  ännu icke bekräftade, bearbetande känslor.
Det finns skrämmande nog överallt!

Att det skall finnas där vi minst vill tro det,
  bland barn- och ungdomsarbete,
  i SportFöreningar av olika slag.
Men, det finns!

Tack Patrik Sjöberg!

lördag 23 april 2011

PÅSKAFTON
Jesu Moder Maria
  Du delar en sorg, 
  vi aldrig någonsin kan förstå
  tillfullo.

Ingen kan någonsin förstå
  någon annans sorg.
Ana ibland
  men aldrig göra anspråk
  på att förstå.

Alla vi som förlorat någon nära
  kan nog ana till en del.

De som förlorat någon nära
  alldeles särskilt de
  som förlorat någon 
  i en oväntad förlust
  än mer då denne är Ung.

Dessa kan i visst ana
  delar av Din Outgrundliga Sorg.

Men,
  din sorg
  Jesu Mor Maria
 denna din sorg är något mer.
Du var ju Mor till
  Världens Frälsare.
Väntad Messias!
Denna sorg delar du med många
Denna dag söker Jesu Lärjungar
  dem vi känner ifrån Nya Testamentet.
De tolv av Jesu utvalda Män
  av andra
  kallade Lärjungarna

Dock
  med Facit i hand
  vet vi idag
Flera av dessa tolv
  levde med svår ångest och tvivlan
  inte minst dessa dagar
  som nu förkortat
  kallas LångFredag och PåskAfton.

Sorgen
  delades likväl med
  många andra Lärjungar -
  Kvinnor liksom Män.

PÅSKAFTON
I vår del av världen
  har Påskens Glädje
  börjat i festande
  en dag i förväg.

Redan i dag
  på PåskaAfton

fredag 22 april 2011

LÅNGFREDAG

Tid för den svåra Nu-tidens
  Eftertanke.
LÅNGFREDAG

"Att vara FASTNAGLAD vid ett liv
    som ej går att förändra"

                         ur Predikan SVT2 kl 10
                         StorKyrkan Sthlm 2011

torsdag 21 april 2011

SKÄRTORSDAG
GetsemaneStund -
  i Getsemane Lund

Jag var vid tretton års ålder,
  då jag tog det medvetna beslutet
  och gick in i den kristna hemförsamlingen.

Döptes i Gud -
  Faderns, Sonens och den Heliga Andens Närvaros Namn
  till den Kristna Församlingens gemenskap,
  det gjorde jag som mycket liten
Endast några månader gammal.
I hemmet i Knivsta.


Men, beslutet
  då min relation till Gud i Jesus
  var så stark,
  självklart finna mitt andra hem
  i den Kristna Kyrkan
  här på jorden.
Att gå in i den församling
  jag då bodde vid.

Det var då stort,
  mycket stort för mig.
Det var för mig en mycket STOR dag,
  där mina känslor 
  av värme och äkthet
  var starka.
Där mina medvetna beslut var vuxet ärliga,
  i ett då för mig
  livsviktigt tidigt val.

Jesus, Jag följde dig
  in i Din Församlingens Gemenskap
  här på jorden.
Denna kvälll Getsemanestund
  i Getsemane Lund.
väcktes än mer
  något jag gjort vartenda år
  sedan dess.
Gjort så före detta år,
  men alldeles särskilt i medvetenhetens gåva 
  sedan denna stora dag.
Nu 39 år senare
  vid medveten Medlemsintagning. 

En stark längtan att få dela
  Jesu närvaro.
En stark längtan att få finna
  Min egen.

Jag har längtat,
  lika starkt vart år.
En bönegemenskap jag delat
  var Skärtorsdag i Getsemanestund,

Ett Kärlekens varande
  i bönens gemenskap med Gud,
Med Getsemanevandringens gemenskap
  är var år,
  särskilt efterlängtad av mig!
Bönens gemenskap med Jesus
  i Guds Namn
  en stundlig gåva.

Men,
  Getsemanestund
  har för mig
  alltid varit något extra.
Även om den nu,
  tyvärr varit ensam senare år.
Ej tillsammans
  med andra sökande
  bedjande Lärjunga-Syskon.

Men,
  jag delar den med Jesus.
Min Getsemanestund.
  i Guds välsignelse!
Saknar mina vänner
  i min gemenskap.
Alla som söker efter
  och den som är
  trygg i sin tro.

Mänsklig Gemenskap saknad
  från Kristna Församlingens
  Getsemanestund
  i ensamhet.
Men,
  min viktigaste Gemenskap
  och mottagande av Bönen
Tacksamhet att Kristus
  delar min Gemenskap i min bön
  i min tro.
Jesu BöneGemenskap är trots allt,
  självklart viktigast av allt!

FÖRSTA GETSEMANESTUND
För Jesus själv i Getsemane
  var frågan outhärdligt svår.
Kanske var den nog
  med all säkerhet
  den svåraste av Jesu hittills alla
  av alla svåra frågebeslut.
Av Jesu dittills
  svåraste frågeställningar
  som burits i bönen till sin Far.

Detta,
  denna Getsemanestund,
  i antal år och tid,
  under Jesu korta jordeliv,
Med vår nuvarande tidemätning
  av antal levnadsår.

Jesu Fråga;
Den handlade om Jesu eget
  och världens fortsatta Liv!
Jesu vånda och Ångest
  var stark.
Dina Lärjungar
  delade närvaron i Getsemane
  ändå kände du dig så ensam.

För Mig har frågan i bönen
  självklart växlat
  genom åren.
I år,
  är det nog
  en av de svåraste frågorna hittills!
Den för mig svåraste Frågan
  trodde jag var tagen
  åtminstone hittills.
Men Nej,
  den i År är allvarlig.
Mycket.

Om NÅD jag ber

Låt mig få Din hjälp;
  att ej ensam behöva ta detta svåraste beslut!
Förlåt min Gud!

Om lindring i smärtan jag ber.
Jag vill ju så mycket mer!
Låt mig ta rätt beslut!

Av alla beslut jag tagit
  har allt varit grundat
  i viljan
  i Kärlek
    till min Gud och Människor!

Min Gud
  om Kärlekens Nåd
  jag ber!

Förlåt Mig!  
Hjälp Mig!
TILL ALLA ER JAG FÖLJT

Jag tänker på så många underbara Människor
  jag fått förmånen att följa
  genom svåraste fasen i deras liv.
För några av er
  har Livet ändats
  i ett mer grymt,
  ont och sorgesamt slut.
Ett smärtsamt och svårt slut
  till båd´ kropp och själ.


Ni och era kära
  finns särskilt i mitt Hjärta!

Det svåraste av allt är dock alla Ni
  som haft FÖR svårt.
Att Livet ej blev så långt
  som det kanske kunde eller borde.
Jag tänker på er långa
  alltför svåra kamp.

Jag tackar för de förtroenden
  jag fått följa.
All kamp
  all önskan
  all smärta och sorg
  all förtvivlan
Jag tänker just i denna stund
  alldeles särskilt på G och E.
Era liv slutades extra svårt!
Ni ville så gärna få vara med i livet
  ni hade så mycket ni ville leva för.
Men, ni tillhör dem,
  som livet blev extra obarmhärtigt för!

Några av er

  där Livet ändats
  i ett Gudabenådat lugn.

Ibland i de mer välsignade stunder,
  i en Nådefull
  Försonad stund.

Tack

  för alla dem
  som fått sluta
  i tacksamhet och FRID!

BÖN:
För alla som gått före  
  för att möta Gud
  och sina Kära.
 Er alla tänker jag, 
   nu i särskild i saknad på.

söndag 17 april 2011

PALMSÖNDAG

Jesus vandrar, sin kallelseväg, på vägen in till Jerusalem.
Den närmaste kretsen kring Jesus, följer med honom.
Allt fler tillkommer.
Då snart skaran förstärkts med alltfler som sluter upp,
  med mängder av längtande lyssnare,
  efter värdefulla ord från denne av många så nyfunne Store Man.
Jesus Kristus, som många funnit som sin Mästare, sin FridsFurste.

Det är nu i den Kristna Fastans "slutfas", där Evangeliets kulmen väntar.
Jesus vet mycket i sin vandring in mot Jerusalem,
men inte ens Jesus vet där, i detaljer allt.
Ännu vet inte ens Jesus allt,
men tillräcklligt för att inse att det största i kallelsen Gud - "Hans Far", gett honom,
behöver på något vis förmedlas nu. Mycket snart! Då!
Men hur?
Inte ens Jesus vet där, i denna stund, allt han önskar då ...
I det viktiga budskap Guds Son,
där känner nödvändigt ej endast för sig själv,
utan FÖR VÄRLDENS FRAMTID!
Det som Jesus Kristus önskar dela med Människorna,
  känns där, för kort".
För kort om tid, i mänskliga termer, sett.

Guds Son, vandrar med största allvar de timmarna,
  i varje andetag i bön.
Oron i osäkerhet,
Styrka i vissheten...
Både ock!
Jesus var ju
  till 100% Människa och
  till 100% Gud (Guds Son).

Människor har hört sin Mästare predika, på kullarna utanför Jerusalem.
Nu är Han på vandring, tillsammans med allt fler tillslutande, in mot Jerusalem.
Några hämtar ett Åsnesto.
Något stort är på gång - Det känner alla!

Det är ju en stor man, deras Mästare - Guds Son, som skall in till något stort i Jerusalem.
Vid sidan av vägen, viftar människor med Palmblad och Olivkvistar.
Det var ju deras Kung, de såg vandra in.
Stämningen bådar om något stort!
Det var ju deras FridsFurste, de såg ridande på en åsnerygg.

STILLA VECKAN
Den kristnes viktigaste dagar, utifrån evangelietexten väntar:
För MIG, den viktigaste veckan som Kristen!
Var dag.
Var År!

PÅSKVECKAN
Från LIV till DÖD och åter till LIVET
Det största LIVs-budskapet någonsin!

FRÅN SMÄRTSAMMA BUDSKAP
till mig i NU-tid, på olika vis,
- personligt  
- från min omvärld;
Nära och runt hela vår jord.

HÄLSNING OM LIV
Jag får hälsningar i NU-tid,
- I mitt inre - sker viktig bön jag bär inom mig. Varje dag, året runt!
- Om det LIVsbudskap som sker, i Skapelsen,
  utanför mina fönster,
  genom de foton mina Personliga Assistenter låter mig se.
De hjälper mig, genom att ta med min kamera ut.
Fotar det fantastiska som sker,
  det jag själv,
  nu sedan flera år,
  ej själv kan komma ut och se.

Den VÅR jag ÄLSKAR...
 
  SCILLA utanför den port jag bor, i Norrtälje.

I Norrtälje, men nästan halvvägs ut på landet.

Den dröm jag alltid haft.
Huset på landet. Om kanske ej Norrtälje. Inte nu. Inte så här.

Jag "visste" ju,
att jag skulle bo i ett stort hus,
  med snickarglädje.
Så var det tänkt

Och stor tomt,
  att få njuta i och av.
Någonstans...
Så var det tänkt...

Med plats för många att finna vila och finna kraft vid.

Så var det ju tänkt,
  mitt framtids-scenario.

Min framtidsplats,
  där en viktig och långt kommen planerad del var,
Ett planerat ställe för andra att dela och fira Retreaten (Reträtt).

REATREAT  
Något jag själv, i många år, funnit egen kraft i och vid.
Detta planerat i mina drömmar,
  som jag önskade för många.

Något jag önskade, planerat sedan länge -
  andra skulle få finna vilan i Gud,
  finna kraft och FRID. 
Finna sin egen inre Livskraft! 

Detta i ett land, där platserna är få. Än färre idag. 
Där Människor ej behöver nämna titel, inkomst, utbildning... 
Där det enda som är viktigt:
  Mötet med Dig själv
  Mötet mellan Dig själv och Gud.

I Skaparens Tempelsal - Naturen,
  som medhjälp.  

MIN DÅVARANDE SJÄLVKLARA FRAMTIDSDRÖM
Ovanstående HOPP har levt i mig,  
  fanns av Nåd,
  i alla år.
Trots alla nya skador.

(Före BIL nr 2,
  som körde in i mig ... )

       Här åter utanför min port i vackra Roslagen.

Detta utanför min Norrtälje-port,
  så vackert i ljuvlig natur.
TACK
  för Ljuvliga Roslagen

MIN HÄRLIGA TID i Lidingö
Där fanns små egna "blom-domäner",
  för mig att njuta i.
Härlig plats för mig, att odla egna blommor på.
Så RIK jag var!

TACK
  för Ljuvliga Lidingö
Ja, jag längtar tillbaka.
Ofta!
Till alla Människor

Till vacker gård
Nu i vårtid, går längtan åter ännu mer till
Förutom det allra viktigaste - alla Mänskliga Relationer,
Dessutom Naturen, min balkong, jag där hade.
Med härliga gräsmattan och planteringeringen, nedanför.
Med blommorna. Mina...

I mångt,
  av mig,
  så efterlängtade Lidingö.
År av LIV!

TACK
  för Livet av NÅD!

onsdag 13 april 2011

MARTA och MARIA
Jag tror mig född
  till delar av både MARTA´s och MARIA´s
  karaktärer.
Till delar av
  och likheter från båda systrarna Marta och Maria,
  är jag av Skaparen född.
Jag tackar Gud, att jag fann mitt själsliga hem,
  i Jesu´ nära vänners,
  Lasarus systrar,
  Marta´s och Maria´s egenskaper.

Jag tackar Gud,
  att jag skapades med delar av Maria´s egenskaper.
Att ständigt söka ny kunskap,
  att läsa och skriva.
Att lyssna inåt,
  att söka Nytt,
  söka Framåt,
  i Glädjen innerlig!
I Ordet och Mötet med människor.
I Ljuset,
  i Nåden
  för Alltid Lysande inifrån.

Jag tackar Gud,
  att jag skapades med delar av Marta´s egenskaper.
Att känna kallelsen
  att verka både i Ordets och
  Tjänarinnans (Diakonens) roll.

Jag hann aldrig börja min plats,
  efter många års bearbetning om det passade mig.
På kvarvarande väntande plats,
  på pastorsutbildning.
Så fann jag till slut,
  att pastor även var mitt kall.
Då kom bilen...

Jag tackar Gud,
  att jag fick förmånen i många år,
  att tjäna som DIAKON.
Den finaste tjänst
  med djup tacksamhet
  varendaste dag jag fick dessa goda år.

Ja, jag var född till
  Guds Tjänarinna.
Glädjen att få finnas för Människor
  i Guds Tjänst,
  i Nya Testamentets tolkning.
Som jag ser den.

Men, att jag skall vara
  till BESVÄR och en BÖRDA.
Det, är helt klart,
  något jag ej klarar!

Det är skrämmande nog
  vad allt fler 
  allt mer ofta
återigen bemöts med
  som sjuk och handikappad
  i dagens Sverige.

Det sista jag själv tänkt
  i min relation till andra!

Det sista jag själv
  ville eller vill!
Att uppleva mig,
  bli bemött med
Att jag är till Besvär och en Börda.
Det klarar jag ej
Men,
  hur gör jag jag då?

Det är fjärran min bild av Guds syn
  på MÄNNISKORS VÄRDE.
Fjärran
  Kristi möte med Människor.

Därmed fjärran
  Nya Tementets Människosyn.
DU ÄR ÄLSKAD
  så som Du av Mästaren är skapt!
VÅREN GER LIV

Jag har genom livet, lärt mig älska alla årstider.
Men jag har från första början,
i MITT LIV en känsla, som gör att
VÅREN fortsatt ligger som "primus" Nr 1.

Alla årstider har olika lycko-erfarenheter, genom mitt livs många
och nu allt längre livserfarenhet.
Men våren... Ja,
Våren den har gjort mig lyrisk!
Detta trots, min oförmåga att själv... 

 
Ljus KROKUS
utanför huset,
där jag nu bor
i Norrtälje.

12 April 2011

Första VÅR-Foto i år:
En av gårdagens
Personiga Assistenter igår

VAR ÄR JAG SATT? 

Jag är NU i denna stund, hänvisad till nästsista vagnen.
Har flyttats ... från 4:e till Artonde.

Fortsättning kommer...

måndag 11 april 2011

HÄRLIG GUDSTJÄNST
 

Glad över söndagens TV-Gudstjänst från Bankeryds Missionskyrka.

Skulle helst själv vara med i en kyrka själv, varje Gudstjänst och helst däremellan.
Liksom förr!

Guds och Kristi Kyrka, där har jag mitt hem.
Där har jag levt hela mitt liv.

Men, då jag nu ej kan pga mina Trafikskadors svåra symtom,
som gör att jag som har Kyrkan som mitt andra hem privat och i tjänst som DIAKON,
nu sedan flertal år ej fysiskt kan vara med.

Då jag nu ej kan, var denna TV-Gudstjänst, en Glädjens Gudstjänst.
Att finna Tro, Allvar, God Predikan och Bön.

Vi fick lyssna till glad och härlig sång.
Sång av stor barnkör, ungdomsgrupp som sjöng
och full kyrka som deltog med glädje i församlingssång.

Så gla´ jag blev att se denna kyrka med fyllda bänkar!
Massor av barn, många unga liksom upp i livets alla åldrar.

Ingen överhurtig ton, där orden var tomma, utan Gudstjänst med LIV!
Ser fram emot fler TV-guldstjänster ifrån denna kyrka.
Tack!

Må Guds Frid och Kärlek omsluta oss alla
under veckans alla dagar!  

fredag 8 april 2011

Min Kära Vän!


"Jag önskade få lägga Min Kärleks Kram
    som en värmande filt
    kring dig inatt, min vän.                            
 Med önskan om Guds Kärleks,
  Omslutande Närvaro.                               


I dagens tanke
  och i nattens Drömmar.                                                 

Må de Goda Änglarna Gud sänder,  
  i Andlig gestalt.  
Liksom i Mänsklig gestalt
  genom goda Människor,  
  få finnas Dig Nära.
                                                                   
I Dagens vakna tankar
  och i Sömnens Drömmars Närvaro.


Må Guds Kärlek omsluta Dig och Mig,
  på alla sidor.  
Med den Heliga Närvarons kraft
  som heter,
  förmedlar
  och sprider 
FRID".                                         
                                             Kerstin S