lördag 4 december 2010

HELIG NÄRVARO

ÄNGEL kallad FRID!


Denna ÄNGEL med ett KORS i famnen -
ett Kors, som går att "låna" i stunden.

Låta Korset vila i Handen en stund.
Värdefullt och fint att använda använda -
för meditativ vila i BÖNEN!

Ängelns Namn - "FRID"!
Som jag skrivit vid tidigare tillfällen,
är bakgrunden till ordets innebörd av FRID,
ett av de vackraste ord jag vet!

Jag tror på den HELIGA ANDENs (feminin form),
ständiga Närvaro i mitt liv.
Vill även tro att ÄNGLAR, omger oss -
med en Hälsning med Guds Kärleks Frid
.

Att Ängeln kallas FRID,
det betyder mycket för mig!

FRIDENS innebörd och betydelse,
har jag under stor del av Livet,
varit priviligierad att få leva med och i.
Detta, med ett helt långt Livs skador -
och annat som påverkat Livet mitt, stort.

FRIDEN,
en av de största gåvorna av Helig upplevelse,
jag fått erfara i mitt Liv!


Som HELIG NÄRVARO,
- varendaste stund,
- varendaste dag

Därför söker jag,
det som förr var en självklarhet!

TACK idag, för en dag -

med stunder av Godhet!

Kroppens hälsa blir mig, allt mer sämre nu.
Men jag tackar för de goda Hälsningar av Liv,
jag ana får!
Kanske av andra - utifrån - sedda små,
- men ej, i Livet Mitt.

LivsHälsningar som betyder oändligt mycket
och Hälsningar - Stora för mig!

HELIG NÄRVARO
- i form av Helig Närhet åter, ibland,
- i form av God Personlig Assistent,
- i form av mycket annat...

Så,
Tack min Gud av Kärlek,
för rika stunder, av NÅD!