lördag 24 december 2011

EN RIKTIGT GOD JUL 
med Julens Frid 
vill jag önska er Alla! 
   
 Och Ängeln 
stod framför dem och sade: 
"Var inte rädda..."    


Vid tiden då JESUS föds till denna jord, 
visar sig Ängeln, 
för fler viktiga personer i Jul-Evangeliets berättelser.    


VAR INTE RÄDD! 
Stora och starka ord, Ängeln säger, 
vid mötet med dem alla.     


Ängeln visar sig för den unga Maria, 
med orden om att denna tonårsflicka skall bli Mor. 
Mor till den väntande Människosonen, Messias.    


Ängeln visar sig likaså för både Elisabet och Sakarias. 
Ett äldre par, då ännu barnlösa släktingar till Maria.  
De får av Ängeln det ofattbara löftet,  
att de oliksom Maria och Josef, skall bli föräldrar,   
till Jesu profetiske kusin, Johannes.    


Ängeln visar sig för Herdarna.     


I en av Bibelns Evangelieberättelser,  
visar sig en Ängel, även för Josef. 
Maria som ung blir havande, 
"utan att ännu ej ha haft en man".   


Då visar sig Ängeln även för Josef, 
Maria trolovade man. 
Vad skulle han tro ...?    


Maria - med Jesusbarnet i Famn 
Men efter Ängelns ord till Josef, Maria trolovade,  
tar Josef sin då ännu lilla familj, 
en mycket lång väg bort från deras hemtrakt, för att skydda detta gossebarn. 
   
ÄNGLAMÖTE IDAG
Jag tror på Änglar, i Jordisk Mänsklig, 
men även Himmelsk gestalt.    
  
Jag önskar att alla, 
även idag skulle få möta en ÄNGEL.  
Få känna sig beskyddade, 
omslutna och burna i Guds Famn, 
via Ängelns ord: 
"VAR INTE RÄDD!"      


Jag själv håller i mitt lilla träKORS, 
med tillhörande litet radband. 
Ber till min Gud och Lovsjunger med orden:       


TACK 
för att jag får vila i orden om tröst 
i vilan i Guds omslutande Famn, 
liksom Ängelns ord till flertalet i Bibelns möten med människors Änglamöte: 
"Var inte rädd"!
Ängeln "FRID" Maria med Jesusbarnet i famn, med Ljusen lysande däromkring