lördag 5 november 2011

ALLA HELGONS DAG    
SAKNAD - HOPP   
Jag saknar för all tid.   
¤ Min Älskade Far
Min Älskade Far Olle
¤  Mina MÅNGA vänner    
¤  Mina MÅNGA kära, som gett mig sin tillit och förtroende, 
i slutet av sitt liv.                   


 -  som i olika livsskeden slutat detta Jordeliv. 

          ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
   
JAG TÄNDER LJUS DENNA DAG  
- för alla dem som slutat jordevandringen, 
- för det Hopp jag tror på.


        ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤    


MIN BÖN:
Må ALLA som lämnar detta jordeliv,
- få känna Förlåtelse, Försoning och FRID.
- få känna HOPP inför det vi ej vet något om, 
   men får tro.  
Må alla som lämnar detta jordeliv,
 bli saknade och ihågkomna,  
 av Människor de Älskar.         


Från den 5 November 2010   (min blogg för 1 år sedan):      
"Den smala Ljusstrålen" 
och
"Den smala Ljusstrålen lyser"                                             
                               Ks
eller tryck på nedanstående länk:
 http://kerstinstarck.blogspot.com/2010_11_05_archive.html