onsdag 30 april 2014

GOD VALBORGSKVÄLL       
Lånat foto, från Internet       
   
Jag hoppas på Glädje ikväll, för alla som firar Valborg. 
Små, mellan och riktigt stora mäktiga VALBORG´s-/(MAJ-)BRASOR, 
   värmande Kropp och Själ!  
Sång, tal och gemenskap! 
     
Må unga och alla åldrar, få samlas i Glädje, runt brasorans eldar ikväll! 
Jag tänker dock på alla dem, unga och äldre, som ej klarar sig ifrån det starka som bara gör illa, i dryck eller annan form! 
Jag ber att de Människor som tror sig behöva detta, för att de tror att de skall få finna Glädje. "Behovet" av bedövning eller rus. 
     
Må Lyckan få upplevas, i alla de Goda former, som finns i vår vackra Skapelse! 
Jag ber att Valborgskvällen skall avslutas i Glädje och tacksamhet, för så många, som möjligt är! 
     
Tack för alla ValborgsMässoAftnar, jag själv fått förmånen att dela med hela bygder, där jag bott och varit, just då! 
Alla år jag kunnat, i aktiv form, där Sången i Kören Gemenskap - 
  var en av de många, goda GLÄDJEÄMNEN, liksom de många mänskliga möten jag fått! 
     
Ja, det har blivit några olika geografiska platser hittills, trots de sorgliga år jag alls ej klarat vara med, i någon form. De längsta: Knivsta, Stockholm, LIDINGÖ och Norrtälje. 
Nu då kroppen alls ej klarat eller förmått, dela denna gemenskap någon form. fr.a. de senaste 10 svåraste åren. Jag sörjer allt gott jag fått uppleva, det jag nu, ej förmår! 
Hjärta och Själ längtar, mer än ord, någonsin kan beskriva.  
    
Därefter Gemenskap, med alla de många andra, som samlats för en god inledning av vart års Välkomnande UteGemenskap, vid VALBORG!  
Tack för allt gott jag har fått uppleva, så oräkneligt många gånger i Mitt Liv! 
Tack för alla ValborgsAftnar och MajBrasor, jag haft glädjen att fira, njuta av Brasor! 
Ofta tillsammans med hundratals andra. 
Jag minns dem alla med glädje, inre värme och brasornas mäktighet. Mänsklig gemenskap! Ofta sånglycka, både SOLO- och särskilt denna kväll i kör, välkomnandet av vårens och Skapelsens Lycka! 

IDAG FIRAS VALBORG i NORRTÄLJE t.ex.: 
I Norrtälje t.ex. mitt emot RODENKYRKAN, på den öppna ängen, mot Östra Knutby. 
Körsång, tal, fika i RodenKyrkan m.m.  
Likaså på Södra Bergen m.m. 

Se annonsen nedan:  


Men jag slutar än en gång med omtanke och kärlek, i tanken på alla oavsett ålder som mår extra dåligt denna kväll. Många känner stor ensamhet! 
Många unga, ser det som "vuxenprov" och tror att de är "stora" och därför skall prova olika farliga mängder alkohol, för att bevisa något för sig själv och/eller andra! 
Prova nya, allt farligare nya droger, många ännu inte känner igen!  
    
GUD JAG BER: 
"Hjälp de som söker få se, 
   att det går att finna godhet i Livet, 
   i ett Ljusare sken! 
   
Gud  
Jag ber, att Du skall omsluta 
   dem som känner oro och ensamhet! 
     
Låt alla få känna sig inneslutna, 
   i mänsklig gemenskap. 
  
Låt alla få känna sig omslutna av den omsorg, 
   vi alla på olika sätt behöver, 
   i särskilda faser!    
    
"Gud jag ber 
   att vi alla skall få känna oss omslutna av Din Kärlek" P.S. 
GÄLLANDE ELDAR - EFTER ikväll VALBORG 
   och naturligtvis ALLTID 
   
Tänk på att elden, skall behandlas med varsamhet! 
Lämna aldrig en mark, där glöden kan ha spridit sig i jorden, inunder. 
Det har varit torr vinter/vår. 
     
Far Olle, som tjänade som Brandman i Knivsta Brandkår -  med silveryxan i föräldrahemmet, som bevisade 25 år i tjänst.- inpräntade en ständig kunskap, till oss som fanns i hans närhet, vikten av brandsäkerhet. 
Hur många, ev. ytterligare år, förutom de 25 av silveryxan, bevisade åren i tjänst, vet jag inte.  
   
Efter några fantastiska dagar i solens sken, vore det värdefullt med vatten från skyn. 
Hoppas det kan vänta, till efter brasornas sken. 
God hjälp, för alla! De som skall vakta, ofta sovandes intill,brasornas sista säkerhetsmarginal i dygn, timmar och minuter. .  
                                                                                 D.S.