måndag 28 november 2011

FÖRSTA ADVENT 
 Ljusen i Mörkret    
Ljus i Mörkret 
ADVENT
För mig, är det ofta en av de känslomässigt vackraste helgerna på året. 
Som kristen ej den viktigaste, men en för mig, 
alltid efterlängtad helg som ger innerlig Glädje i Hjärtat!  
Med alla Ljusen, underbara sångerna och musiken, talande till hjärtan.
I kristna kyrkor, liksom ljusbågar och stjärnor i mångas hem och fönster, 
runt hela vårt land. 

Nu är det sorgligt nog många år sedan jag själv aktivt kunde delta i kyrkan kroppsligen. 
Fysiska Kyrkan, mitt andra jordiska hem - privat och genom anställda tjänster.  
Guds Kyrka och Rike - är Evigt! 
Följer nu, från min säng, Gudstjänster via Radio och TV. 

Musiken flödar och värmer min själ.  
Att min strupe ej längre förmår sången, 
något som var/(är?), en så självklar del av min person.  
Det känns ännu svårt! 
Men hjärtat njuter! 

Att alltid ha levt med i KyrkoÅrets rytm, väcker denna dag, många tankar. 
LJUSET flödar, reella med de levande lågorna, i den mäktiga musiken, psalmerna, sångerna...  

Som Diakon, är alla årets dagar precis lika viktiga, 
i engagemanget. 
Men, av tradition är Första Advent, en Diakonins dag. 
Att få dela Jesu Ord i Handling, alltid, men en tid som Advent inför Jul, 
en viktig tid för Diakonin!  

Jag tackar min Gud, för förmånen att få leva i så varma kläder jag behöver. 
En mjuk säng, att få lägga min trasiga kropp i. 
TACK för ALLT jag har fått och ännu får! 
Tack för vänner... 

Jag tänker som alltid, men mycket dagar som denna, 
på alla dem, som inte har någonstans att värma sin frysande kropp och trasiga själ.    

BÖN
Låt oss på det sätt vi var och en orkar och förmår, 
i handling förmedla något, till dem som fryser, törstar och hungrar. 
Till kropp och själ.       

Ängeln "FRID"
Om ingen lånat ut ett enkelt "härbärge" till Maria och Josef, för 2 000 år sedan, 
så annorlunda vår "Kärlekens Bok" - det Nya Testamentet i Bibeln, sett ut. 
Inte sämre, men kanske annorlunda... 

Återigen de lånade orden: 
"Ingen kan göra allt, 
  men alla kan gör något..."
                 Stig Dagerman      

Första Advent
Julros från älskad vän
TACK 
Personligen älskar jag att få sätta upp mina AdventStjärna, Ljusbågar och Adventsljus-stake, byta gardiner, grönt ris utifrån m.m. 
TACK för ljuset i mörkret! 

BÖN 
Jag ber om att på något sätt, 
få vara ett litet Ljus, 
för någon. 

lördag 12 november 2011

DAGENS ORD                 
Mitt DIAKON-SMYCKE
här lagd i min Bibel
 "Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet."
                                                           Joh 14:27

Denna Dagens bibelord, har gett mig tröst och FRID, under hela mitt liv.

lördag 5 november 2011

ALLA HELGONS DAG    
SAKNAD - HOPP   
Jag saknar för all tid.   
¤ Min Älskade Far
Min Älskade Far Olle
¤  Mina MÅNGA vänner    
¤  Mina MÅNGA kära, som gett mig sin tillit och förtroende, 
i slutet av sitt liv.                   


 -  som i olika livsskeden slutat detta Jordeliv. 

          ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
   
JAG TÄNDER LJUS DENNA DAG  
- för alla dem som slutat jordevandringen, 
- för det Hopp jag tror på.


        ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤    


MIN BÖN:
Må ALLA som lämnar detta jordeliv,
- få känna Förlåtelse, Försoning och FRID.
- få känna HOPP inför det vi ej vet något om, 
   men får tro.  
Må alla som lämnar detta jordeliv,
 bli saknade och ihågkomna,  
 av Människor de Älskar.         


Från den 5 November 2010   (min blogg för 1 år sedan):      
"Den smala Ljusstrålen" 
och
"Den smala Ljusstrålen lyser"                                             
                               Ks
eller tryck på nedanstående länk:
 http://kerstinstarck.blogspot.com/2010_11_05_archive.html