måndag 11 april 2011

HÄRLIG GUDSTJÄNST
 

Glad över söndagens TV-Gudstjänst från Bankeryds Missionskyrka.

Skulle helst själv vara med i en kyrka själv, varje Gudstjänst och helst däremellan.
Liksom förr!

Guds och Kristi Kyrka, där har jag mitt hem.
Där har jag levt hela mitt liv.

Men, då jag nu ej kan pga mina Trafikskadors svåra symtom,
som gör att jag som har Kyrkan som mitt andra hem privat och i tjänst som DIAKON,
nu sedan flertal år ej fysiskt kan vara med.

Då jag nu ej kan, var denna TV-Gudstjänst, en Glädjens Gudstjänst.
Att finna Tro, Allvar, God Predikan och Bön.

Vi fick lyssna till glad och härlig sång.
Sång av stor barnkör, ungdomsgrupp som sjöng
och full kyrka som deltog med glädje i församlingssång.

Så gla´ jag blev att se denna kyrka med fyllda bänkar!
Massor av barn, många unga liksom upp i livets alla åldrar.

Ingen överhurtig ton, där orden var tomma, utan Gudstjänst med LIV!
Ser fram emot fler TV-guldstjänster ifrån denna kyrka.
Tack!

Må Guds Frid och Kärlek omsluta oss alla
under veckans alla dagar!