fredag 29 oktober 2010

Hjälpa våra Beslutande -
FINNA SIN ÄKTA EMPATI!

Jag önskar jag hade kunnat dela vartenda ord och varenda känsla
jag fick efter det program jag sett sent Torsdag 28 Oktober 2010, på SVT, kl 22.45-23.35.

Sanningen kommer först, då VI berörs
och tangerar känslan, djupast därinne!
Finner ÄKTA EMPATI!

TITTA PÅ DETTA!
Men, titta på detta program från SVT, följ länken nedan:
"Undercover boss":
http://svtplay.se/t/134508/undercover_boss

Ni många som redan är engagerade, ni är ALLA fantastiska!

Men, låt oss ändå försöka fortsätta kämpa,
för att finna vägar att VÄCKA DEM
som SITTER PÅ MAKTEN och PENGARNA!
Här ETT sätt, några har funnit.
Detta för att man lyckades väcka dem
som VERKLIGEN KAN ÄNDRA de formella besluten och lagarna.
Ändra på dem som styr våra PENGAR!

Jag önskar att ALLA CHEFER I SVERIGE -
i detta fall KOMMUN, LANDSTING och STAT, såg detta!
Framför allt;
Att de fick och önskade delta i liknande eller detsamma!
Jag har sett flera program i denna serie och har blivit berörd av dessa
och andra liknande program som jag sett senaste månader.

Nu KAN jag se på TV, eftersom jag ej kan jobba längre.
Hade på alla sätt, hellre önskat få göra detta i praktiken.
Men, ibland finns det trots allt något guldkorn
bland alla program jag tycker är tragedi.
Att dessa finns med i våra TV-tablåer.

Åter till programmet jag såg och vill berätta om.
De som sitter på makten, men tar fel beslut. Hur kan vi nå dem?
De som faktiskt KAN/VILL/ORKAR känna – och beröras!
De som möjlighet att få kontakt med sin egen ÄKTA EMPATI!

De som beslutar om den verklighet, många ofta ej har någon aning om.
Men, som de beslutar, många TROR SIG VETA - Allt om!
Vilket sorgligt nog oftast är långt ifrån sanningen!
Sanningen i äkthet kommer först då de berörs och tangerar känslan, djupast därinne!
Då orden som säges och hamnar i den intellektuella grå hjärnsubstansen,
får en resa till det vi benämner ”HJÄRTAT”,
som vi nu vet finns i samma organ ”HJÄRNAN”.
Men, när känslan berörs och tangeras, då den sanna ÄKTA EMPATIN vaknar!

Det finns människor som har ÄKTA EMPATI, som kan känna,
om de får hjälp att finna vägen dit!

Det finns även bland de som sitter på de beslutande positionerna,
som styr och bestämmer om hur alla andras liv kan komma se ut.
Då det sker, som ingen (åtminstone få) önskar -
då BEROENDET av MEDMÄNNISKOR & SAMHÄLLE krävs!

Barn, ungdomar, ensamma unga, unga ensamstående föräldrar,
sjuka i alla åldrar utan rätt hjälp, ÄLDRE som behöver Närhet, Hjälp, Stöd!
Bostadslösa, Arbetslösa, Missbrukare –
Människor som vart de än vänder sig möts av en kall hand.
Alla människor behöver bli mötta av att bli Sedd, få Hopp, få veta att Du är Någon!

De som sitter på möjligheterna, pengarna och makten:
Vi måste hjälpa varandra att väcka varandras empatiska sinne!
De som sitter pengarna, som sitter på makten att ta de viktiga besluten!

Väcka känslor hos dem som inte redan förstått …
Här visar programmet - ETT produktivt, enkelt SÄTT…

Titta och ge gärna respons (dela gärna tankar med mig),
och till de som beslutar och plockar bort allt från dem som inget har.
Det land Sverige som blivit bättre för många, men sämre för många,
som behöver det stöd som förr fanns.
Behöver varandra gör vi alla i någon form, i olika faser i livet.
På olika sätt!
Av olika anledningar.
Nu, då så många ej känner igen det land längre.
Så skönt, när jag blir sjuk/gammal/bostadslös –
Förr fanns för en något större trygghet, ibland en självklarhet,
för endast några år sedan.
Då skulle ALLA få hjälp, då stunden var JUST NU!
Men, nu är vi på många ställen ej längre kvar ”i detta land”,
som innebar tryggheten förr.

Återigen, se detta program!
Innehåll:

Något som jag tror skulle kunna omsättas,
även i vårt vackra Sverige,
i den ”SVENSKA MYLLAN”!

http://svtplay.se/t/134508/undercover_boss