söndag 29 augusti 2010

JAG RÖSTAR MED HJÄRTAT

Under MÄNNISKANS livstid på jorden, finns det nog ingen tid,
som vi vet om,
då så många människor samtidigt runt hela vår jord haft det så svårt,
som människor på jordklotet har det just nu.

Åtminstone efter världskrigen,
så "livstiden",
den är i jämförelse ganska kort.
Med andra ord, den är min.

Om bara ett par veckor, skall vi vårt land Sverige
gå till ett av vårt viktigare val.
Rösta i det val som känns som det svåraste någonsin!
Åtminstone under den livstid jag har fått rösta.
Så känns det för mig!

Jag tillhör de människor, som har mycket starka önskningar och åsikter,
om hur jag ville att människor skulle ha det!
Alla Människor!
Jag tänker på människor nära, mycket nära.
Jag tänker på människor, i hela detta land Sverige.
Jag tänker på människor, runt hela vår jord.

Detta val vet jag att många känner osäkerhet,
jag tror till och med jag skulle kunna säga en vånda,
inför vad som är rätt!

Vi röstar utifrån olika grunder.
De år som gått sedan senaste valet,
har vissa människor fått det bättre materiellt,
de som är friska,
de som har ett fast jobb,
och framför allt de som redan innan hade en ”pengakassa”,
en sådan som redan innan var stor.

Men de som redan tidigare hade det svårt av olika anledningar,
har för det mesta, efter förra valet inte fått det bättre.
Till detta alla som tillkommit av nedlagda företag,
sjuka som ej får vård,
barn som ej får den självklara omsorg de borde få,
barn och ungdomar som ingen har. Ingen!
Ej bättre då lärare fått allt mer, fritidspersonalen tvingats stänga,
andra resurser dragits in.

Äldre, ensamma som älskat att jobba och finnas bland människor,
blir sjuka och äldre och har inte alltid någon som självklart talar för dem.
På många håll fanns det under ett par decennier,
en allt tryggare värld i vårt land. Generellt.
Men nu...
Ja, nu är historierna allt oftare helt annorlunda.

Tvärtom hör vi alla, en rad av skräckhistorierna dagligen,
om människor som inget annat vill
¤ än att jobba,
¤ kunna klara sig själv och de närmaste
¤ göra rätt för sig
¤ bli en del av ett sammanhang …
¤ barn och ungdomar, som behöver något ställe att gå till
¤ äldre som önskar någon att möta om de orkar
¤ vård då ingen ork finns

Men många, alldeles för många har hamnat i svårigheter,
då menar jag ej självförvållade saker någon gjort fel eller illa.
Men, vissa hamnat i ett sammanhang så illa
att de kallar sin verklighet för skräcksammanhang!

Berättelser delges oss, som ingen,
nej, absolut ingen människa någonsin ska behöva vara med om!
Det jag skrev om här ovan, är endast lite av mycket,
något som ej handlar om personer,
men som väldigt många ändå känner igen sig i.

En av alla dessa grupper som också tvingats kämpa, är många med sjukdom.
Jag tänker på dem som är sjuka – ja, RIKTIGT sjuka.
De som politikerna tydligen inte tror finns längre, efter 1 år.
Inte andra än de som är politiker och några andra,
de som i sina privilegierade arbetsanställningar och uppdrag,
får privata försäkringar och därmed klarar sig,
då sjukdomarna och de materiella kriserna kommer.
De tillhör en annan sorts människor än de som är sjuka,
ja RIKTIGT sjuka,
men blir utförsäkrade efter 1 år.
Oavsett hur sjuka de är.

Jag tänker likväl, i hög grad på dem, som bor utanför EU.
De länder som oförskyllt lider.
Många gånger för att vi som på jorden har det bättre,
tagit ut deras lands rikedomar och
det som skulle varit daglig måltid hos dem.

Här ovan endast några få, av alla de punkter jag tänker på.

Men jag, jag röstar som alltid med Hjärtat!
Det hjärta som i första handlar om dem som har det svårast.

Visst, i viss mån tillhör jag nu också en av dessa grupper,
som också råkat illa ut.
Dock ej pga något jag nämnt här ovanför.

Hela mitt liv har jag funnits och jobbat,
bland människor, vilken gåva!
Under många år har jag i tjänster jobbat professionellt,
bland dem som har det svårare än många kan ana!
Svårt på sätt, som ibland skulle gå att ordna,
om de formella besluten och lagarna i vårt land såg annorlunda ut.
Inom många områden!
Att se Människan, bakom alla orden!

Men, ändå så är det som alltid!
Jag, jag röstar som alltid med Hjärtat!
Det hjärta som i första handlar om dem som har det svårast,
allra svårast.

Men, vad i all världens dagar hör jag då hemma politiskt,
då menar jag PARTI-politiskt?
Det har varit svårt förr.
Men aldrig så svårt som det är nu.
Tycker jag!