söndag 23 september 2012

GUDSTJÄNST som BERÖR
med Evert Taubes sånger, som gemensam nämnare...    

   
      

   
Dagens TV-Gudstjänst i Glädjen, Igenkänningen. 
Känslo-strängarna berörs! 
De viktiga känslorna i Livet. Kärleken, Livet, Döden ... 
De existensiella frågorna... med framför allt Evert Taube´s sånger, som grund. Hämtat från SVT:s sida, om denna Gudstjänst: 
" Och så den stora frågan om själva kärlekens djupaste väsen ... 
Alla dessa frågor rör också vid kärnan av det kristna evangeliet, 
något som Evert Taube själv inte var främmande för. 
Evert Taube´s farfar, var till och med medlem i styrelsen, 
för den dåvarande Missionsförsamlingen". 

Denna gudstjänst, inspelad i BetlehemsKyrkan, Göteborgs största MissionsKyrka.
Medverkan: 
Betlehemskyrkans "Taubekör", 
Pastor Janne Matssons alltid, så finstämda sånger, här som ofta, 
till sitt eget gitarrackompanjemang. 
Carin Åkessons vackra Sopranstämma och Dirigent av den härliga Kören, 
sjungandes och engagerade, för att förstärka Evert Taube´s sånger. 
Pastor Agneta Wallenstam.     


GE DIG SJÄLV GÅVAN - 
att lyssna till denna SÅNGGUDSTJÄNST: 
TV-Gudstjänsten söndag 23 September 2012, SVT 2 kl 10 (finns på SVT Play), 
se länken nedan: 
http://www.svtplay.se/gudstjanst 
                  

   
   
  

MIN BÖN: 
Tack för Gudstjänst, 
 som väcker de viktiga känslorna, tankarna, frågor... 
Gläds åt Glädjen! 
Gläds åt Igenkänningen! 
Tack också för Allvarets hemvist. 
    
Tack för Gemenskap, om än via TV-rutan. 
Tack att jag får komma till Dig min Gud, 
  också med Min sorg. 
    
Jag tackar för den Kristna Tron, 
   där Kyrkan alltid varit mitt hem, privat och i tjänst, 
Men sörjer, att jag nu ej kan vara med 
   pga mina skadors svåra följdverkningar. 
Har ej klarat delta i kyrkan på många år. 
Ej ens närvara, än mindre medverka.  
    
Jag tackar för SÅNGEN, som gett mig så mycket glädje i livet! 
Men sörjer, att sångrösten ej finns kvar. 
    
Tack min Gud, 
  för allt gott jag fått uppleva, i mitt liv!  
Jag ber om Din Heliga omslutande Hand - 
  av FRID och KÄRLEK - 
  för mig själv och Alla andra som söker Dig! 
                                                        Amen

P.S. 
VARFÖR MIN SÅNGRÖST EJ FINNS KVAR: 
Sångens toner som varit mitt språk, med all sannolikhet före mitt talspråk, 
ej klarar att komma ut genom min strupe. 
Stämbandet/nerv till stämbandet, skadades vid en av mina 
3 Halsryggsoperationer. .                                                           D.S.