lördag 23 april 2011

PÅSKAFTON
Jesu Moder Maria
  Du delar en sorg, 
  vi aldrig någonsin kan förstå
  tillfullo.

Ingen kan någonsin förstå
  någon annans sorg.
Ana ibland
  men aldrig göra anspråk
  på att förstå.

Alla vi som förlorat någon nära
  kan nog ana till en del.

De som förlorat någon nära
  alldeles särskilt de
  som förlorat någon 
  i en oväntad förlust
  än mer då denne är Ung.

Dessa kan i visst ana
  delar av Din Outgrundliga Sorg.

Men,
  din sorg
  Jesu Mor Maria
 denna din sorg är något mer.
Du var ju Mor till
  Världens Frälsare.
Väntad Messias!
Denna sorg delar du med många
Denna dag söker Jesu Lärjungar
  dem vi känner ifrån Nya Testamentet.
De tolv av Jesu utvalda Män
  av andra
  kallade Lärjungarna

Dock
  med Facit i hand
  vet vi idag
Flera av dessa tolv
  levde med svår ångest och tvivlan
  inte minst dessa dagar
  som nu förkortat
  kallas LångFredag och PåskAfton.

Sorgen
  delades likväl med
  många andra Lärjungar -
  Kvinnor liksom Män.

PÅSKAFTON
I vår del av världen
  har Påskens Glädje
  börjat i festande
  en dag i förväg.

Redan i dag
  på PåskaAfton