söndag 13 mars 2011

DELAKTIGHET
"Att inkludera en Människa
hjälper en människa att växa

Att få växa som Människa
är något man önskar
varendaste Människa
född på vår jord

Tänk om det vore
en självklarhet!
Att växa
fram till den stund
vi dör

Att få växa är en gåva -
dessvärre ingen självklarhet

Tyvärr än tydligare
och svårare i dag
åtminstone för många

i detta fantastiska vackra,
lilla land vi bor i
liksom andra privilegierade länder

För mig träder ansikten fram
många ansikten.

Fantastiska Människor
som gjort stora insatser i livet

Inte bara för sig själv
utan många gånger
i hög grad
också för andra

Så sker någonting
med en sjukdom,
en skada,
en växande ålder träder in

Allt fler ansikten träder fram inför mitt inre
män och kvinnor
förr ofta upp i åren
som upplevde med stor inre förvåning
den smärtande exkluderande utanförskapen

Ibland med förtroendefullt sagda orden sagda till mig:

"Jag som varit en
företagsledare, lärare, mamma, pappa, läkare,...
som alltid varit van att bli lyssnad till
och tagen på allvar. 
Nu hade upplevelsen,
den smärtande, svåra -
varit att det man sade
ej längre ens lyssnades till.  

Ej längre hördes!
Ej togs på allvar!

En livslång smärtande
nyupptäckt!"

Detta för första gången
i hennes eller hans liv!

Med förändrat läge i världen
nu ej endast ålder som orsak

Nu drabbas många snabbt
på grund av snabbt förändrad konjunktur.

             ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Kan jag göra något för att påverka detta
för den människa jag möter i dag?

Den människa som möter mig
kan påverka detta!

Ett enda ord
En enda blick
kan förändra livet för Alltid
för den människa jag och du möter!"

Du är värd så mycket Människa -
genom att Du finns till!