söndag 12 juni 2011

PINGST
Pingst!
Hänryckning!
Förälskelse
Kärlek till Livet och Människor
Förlösning

Att få Födas på Nytt!
Var och hur än Livet ser ut!

Gläds åt Kärlekens gåvor!

I Livets Nya
  och Minnenas gåvor.
Kärlekens Förlösning
Möten
Var och hur än Livet ser ut!

Heliga Hjälparens Ande
Försoningens Nåd
Tack för Livets Gåvor!