söndag 13 maj 2012

SORGEN och GLÄDJEN
- De vandra tillsammans -    

Vitsippor i min 
Älskade "Hildur-Kruka" 
Foto: Pers Assistent, S.A., idag
    Tryck på fotot, om du önskar att bilden blir det större 

Den blå vackra Krukan, 101 år, helt utan någon synlig rispa 
  eller skråma, med min Farmor Hildur´s namn, bilden ovan synligt, 
  där vitsipporna är undandragna  för att få motivet, 
"HILDUR", att framträda.      
Årtalet 1911, som står skrivet på krukans motsatta sida,
  är året då Farmor Hildur & Farfar Herman Starck, gifte sig.    
      
SKAPELSENS STORHET
Sorgens tårar - Skapelsens tröst 
Så nära de står varandra!         
    
SKAPELSENS SKÖNHET
VÅREN - Min Älsklings-Årstid, sedan jag var liten flicka. 
Foton här nedanför är tagna i helgen, runt huset där jag bor. 
Fotograf Nedan: Min Personliga Assistent, M.S., från helgen.    
Denna hjälp, då jag själv är liggande pga mina skador i Halsrygg,
  Rygg och Skall-skador  och ej orkat vara ute/uppe, 
  bland alla och allt jag ÄLSKAR.  
Så ej klarat alls, sedan 2006.    


Längtar och sök trösten 
  - i mina inre bilder,
Allt det fina jag minns och tackar för, 
från de "goda åren", i mitt liv, 
De fantastiska jag haft förmånen att få uppleva.               
    
MIN KRISTNA TRO 
Källa till LivsKraft: 
- som av Gud Skaparen, bl.a. förmedlar sig i Naturens Skönhet.
Min GUDSRELATION - lika nära som varje andetag!         
Musöron på Björken

Körsbärsblom 

Körsbärsblom 
Nedklippt "sly", som kämpar sig upp, 
överlever och kommer igen.

Kämpandes i Styrka! År efter År!   
? Ormöga ?
    
? Ormöga ?
    
Gullvivor
         
Vacker utsikt, utanför porten 
     
"Förgät Mig Ej"    

KÄRA MINA VÄNNER - FÖRGÄT MIG EJ!       
Innnebörden av nedersta blommans namn, 
  vill jag så innerligt gärna låna, jag önskar och förmedlar, de orden.
Detta vill jag bära, i min egen ÖnskeDröm. 
Något som skulle göra mig varm i Hjärtat! 
Glöm Mig Ej!           
   
Då jag sedan flertalet år, pga de allt fler och försämrade skadornas symtom, 
 nu sedan flertal år varit oförmögen till det mesta jag älskar. 
Där mötet med er Alla - Ni, Mina VÄNNER, 
tillhör bland det jag saknar mest.                   
Möta och Mötas! 
Förmedla och Dela!                                                               
Så, som jag haft förmånen att tidigare uppleva.     
   
BÖN 
Tack min Gud, 
  för Allt Gott, 
  för Allt Stort,    
Allt jag fått uppleva, 
  i var gällande stund! 
    
Tack för Glädjen 
  i studens upplevelse, 
För Skönheten
  i Skapelsens rika yttringar.  
  
Tack för Känslan,  
  av allt Meningsfullt  
  jag fått Finna 
  och Uppleva!  
   
Tack för Skapelsens, 
  Alla Goda Människor 
  och stora Erfarenheter,  
  som jag fått Nåden att möta.              


TACK min Gud,  
  för Godhet, 
  som Livet erbjudit 
  och erbjuder.  
Trots Allt!
  
NÅD!