måndag 18 juli 2011

ALLA KAN VI GÖRA NÅGOT -
i känslan av nödens maktlöshet.


HUNGERSNÖDEN på "AFRIKAS HORN"

Var dag går mina tankar till den obegripliga NÅDEN.
Tack att få ha fötts och bo i detta ljuvligt vackra land, Sverige.
I jämförelse med andra, så besparat från lidande i flera hundra år -
jämfört med så många andra länder som drabbats av krig,
oväder och andra lands-katastrofer. 

Enskilt lidande finns i vårt land, i överflöd,
men som land är vårt land så privilegierat och välmående. 

När jag började Sjuksköterskeutbildningen 1980,
något min första trafikolycka ej gjorde möjlig för mig att fullfölja.
Då hade jag dock tanken att använda denna utbildning som Missionär,
med Sjuksköterskeutbildning som grund.
Nu blev det insidan av svenska människors hjärtan, jag istället fick förmånen att utbilda mig till.
Så småningom efter ytterligare 5 års utbildning på högskola, till DIAKON.

Sverige, tack att jag fått del av dig! 

Senaste åren är nöden i världen, större än någonsin under vår livstid.
Många dagar, händer en ny katastrof.
De som skedde dagar och månader före, glöms alltför lätt bort.

Det som sker nere i länderna kring Etiopien.
Nöden där har varit stor många gånger. Jag minns ett minne från mellanstadiet, ca 1972 och framåt.
Jag stod på skolans yttre trappa och tänkte på det jag hört.
Om den skrämmande nöden, med många lidande människor, så många små svältande barn.
I landet långt hemifrån oss: torkan i Etiopien.

Det har skett flera gånger här emellan.
Nu är den här igen. Antagligen värre än någonsin.

ALLA KAN VI GÖRA NÅGOT -
om det än känns så lite.

Se nedanstående notis, till hjälp för oss alla.
Tips med de mer trovärdiga HJÄLP-ORGANISATIONER,
ett sätt vi omgående kan använda för att HJÄLPA TILL:
http://www.expressen.se/nyheter/1.2500216/sa-kan-du-hjalpa-svaltkatastrofens-offer

Jag blir så liten, vill så mycket.
Nöden finns över hela vår jord.
Söker ta åt mig den fina dikten, om de väl sagda orden av Stig Dagerman,.
Ord tacksamma att åter använda:

"Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer"
                   En dikt av Stig Dagerman
I vår maktlöshet då tankarna vid nyhetssändningen ses
och tidningen läses.
Läs denna notis ovan, om hjälporganisationer,
kanske något att använda sig av, då månadsräkningarna skall betalas.
Eller helst före dess, då behovet är vida långt mer än katastrofalt.
Ks