tisdag 2 augusti 2016


Vår nuvarande, nu levande "PÅVE FRANSISCUS"  - 
har i slutet på JULI, varit på besök i Polen!  Jag; Kerstin, är TROENDE KRISTEN,  
Jag tror på Den GUD 
jag vill tro - ÄLSKAR ALLA MÄNNISKOR på vår JORD!

En BÖN som följt mig, sedan jag var ung tonåring. "Den Helige FRANSISKUS BÖN"! 
Fransiskus som många tror, nuvarande Påven, fått sin inspiration till namnet från! 
Han lämnade en Herremans all trygghet, Pengar, Vackra Kläder, Trygghet och Värdslig, Ytlig "Trygghet", för att leva bland de Människor och Djur, Han upplevde, han önskade vilja Hjälpa! 
Dagens Påve, tycks LEVA - sedan långt tillbaka, med denne Fransiskus, som förebild! 

Denne FREDSBÖN, av "Den Helige FRANSISCUS från Asissi, 
har jag burit i min Handväska, i drygt 40 år!      

DEN HELIGE FRANSISCUS FREDSBÖN
    

O Herre, 
Gör mig till ett redskap för Din FRID 

Där hat råder, 
  låt mig få föra dit KÄRLEK! 

Där Ondska finns, 
  Låt mig få komma med Förlåtelse! 

Där oenighet finns, 
  Låt mig få komma med Enighet! 

Där tvivel finns, 
  Låt mig få komma med  Tro! 

Där Osanning finns, 
  Låt mig få komma med Sanning! 

Där Förtvivlan finns, 
  Låt mig få komma med Hopp! 

Där Sorg finns, 
  Låt mig få komma med glädjen! 

Där Mörker finns, 
  Låt mig få komma med Ljuset! 

O Gudomlige Mästare, 
  Låt mig sträva, inte så mycket efter att bli tröstad, 
    som att Trösta! 
  Inte så mycket efter att bli förstådd, 
     som efter att förstå! 

  Inte så mycket efter att Älska, 
   som efter att Älska! 

Ty, det är genom att Ge, 
   som man Får! 

Genom att Förlåta, 
  som man blir Förlåten 
  
och genom att Dö, 
  som man Uppstår,  till Det Eviga Livet"! 

FREDSBÖN 
skriven av "Den Helige Fransiscus från Asissi" 


               Född 1881 Död år 1246Håll Mitt Hjärta 
Omslut Mig och De jag Alltid Ber för 
Idag Ber jag särskilt för några - 
  som är särskilt Nära - Behovet av Din NÅD! 
Nu lämnar jag över din Diamant, skör, värdefull och skimrande i sprickorna - i Din Hand 
Vår Gud - 
  jag får överlämna Allt 
  Jag ber, ropar för allt det nu outhärdliga! 
Jag sjunger och överlämnar Oss!    
Du innesluter Mig och oss Alla,  
  i Din Famn 
  och jag ber och TACKar för Guds Ängel, 
  sändande Guds FRID  


JAG TROR PÅ EN GUD - 
  som ÄR KÄRLEK 
  och innesluter ALLA MÄNNISKOR på  denna JORD       

Jag TROR PÅ EN GUD som är GUD FÖR ALLA 
En GUD som ÄLSKAR - ALLA på vår JORD 
    - Alla som vill bli Älskade 
    - Alla Människor, som själva söker det GODA! 
  
En GUD som ÄLSKAR 
     - Den som kallar sig för JUDE
     - den som kallar sig för HINDU 
     - den som kallar sig för MUSLIM 
     - den som kallar sig för KRISTEN         

     - den som kallar sig för "SÖKARE" ..... 
     - andra "Tros- och Humanistiska och Sökande Läror", runt vår Jord ..... 

Har Du aldrig fått lära Dig om en GOD KRAFT, STÖRRE ÄN ALLT 
     - Har Du aldrig hört talas om något som benämner GUD 
     - den som kallar sig för SÖKARE, TVIVLARE ..... 
hur kan man benämna något vid begreppet GUD, om Du aldrig hört det 
     - eller än värre; 
Om någon som kallas Gud, med en undervisning som är OND, 
     - då upplever jag att man gör RÄTT - som inte ställer sig under detta! 
        - Under Andra VärldsKriget, fanns otäckt nog, 
          PRÄSTER och andra som sade sig stå för GODHET, 
som kallade sig troende på "GUD" 
   samtidigt som de stöttade HITLERS ONDSKEFULLA LIVSÅSKÅDNING! 
Liksom skett genom hela Mänsklighetens tid - 

I NUTID 
förmedlas information direkt, genom MEDIA! PÅ GOTT & på ont!       

I NUTID 
finns många, som kallar sig "TROENDE MUSLIMER" - 
kanske IMAMER och andra som de MUSLIMSKA Böneutroparna kallas! 
De som i västvärlden ofta jämställs med de Muslimska "PRÄSTERNA"            

Det hade/har  med "MAKT" att göra - EJ SANN TRO!
Den Muslimska SANNA tron 
  - förmedlar EJ DEN ONDSKA, SOM "IS" och andra enskilda TERRORISTER, FÖRMEDLAR! 
De lånar detta trons religiösa uttryck, 
  -  precis som de som kallade sig  "Kristna, hur de gjorde", 
   under "KORS-TÅGEN år  1 000 och flera århundranden framåt! Detta gör ont att skriva, men tyvärr stämmer det! Människor, som i någons namn, använder begrepp för att vinna makt! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
WIKIPEDIA 
"Korståg var en serie av religiöst inspirerade europeiska fälttåg, främst till Levanten och Egypten, som från slutet av 1000-talet företogs från den västerländska kristenhetens sida" 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I den sanna Kristna TRON´s UNDERVISNING - 
"JESUS KRISTUS" - GUD I MÄNSKLIG GESTALT! 

DÄRFÖR HAR PÅVEN "FRANSISKUS" 
   en otroligt stor uppgift, på Jorden!   
Den Katolska trons Människor, runt hela vår Jord, lyssnar och tror på "PÅVEN"! 
Jag klarar bara små delar, som den Katolska Kyrkan som Samfund står bakom, men de växer/ändras/öppnar upp hemska saker som skett i sin historia, tar hand om alltmer, av det felaktiga bit för bit! 

Jag upplever, att denne Påve FRANSISKUS, förmedlar GODHET!  

Jag önskar att de som FÖRMEDLAR GODHET, 
- som har stor makt 
- bör förmedla de VIKTIGA ORDEN OM DEN GUD 
   - som många Människor runt vår Jord, TROR PÅ!  

De MÅSTE TALA om DEN GUD - som ÄR KÄRLEK! 

"KÄRLEKENS ORD"  IDAG 
En av de goda som jag tror, förmedlar & Lever detta "Kärlekens ord",  
    - i dagliga ORD, 
    - genom sitt LIV i HANDLING, 
är bl.a., just den NUvarande "PÅVEN FRANSISKUS"!

DÄRFÖR ÄR HANS BESÖK I POLEN - vid gamla "KONCENTRATIONSLÄGER" från 
"2:a VÄRLDSKRIGET" m.m. - oändligt VÄRDEFULLT & VIKTIGT! 

 ANDRA MÄNNISKOR som förmedlar GODHET - 
I NU-tid, t.ex. 
    - "Dalai Lama" (den nu levande, 14:e inkarnationen, av Dalai Lama) 
    -  "SydAfrikas tidigare ÄrkeBiskop Desmund Tutu" (som fick FredsPriset 1984) 
Hjälpte MANDELA att finna "FÖRSONINGS-PRINCIPEN" och mycket annat gott! 

Ovan 2 Människor - av MÅNGA, MÅNGA, MÅNGA fler 
- som jag upplever, förmedlar GODHET i NUTID"! 

Se t.ex. Desmond Tutu – Wikipedia 

och många andra, som inger MEDMÄNSKLIG GODHET & KÄRLEK!

MÅNGA ANDRA FINNS! 
Men, denne man PÅVEN FRANSISKUS - 
      - förmedlar KÄRLEK! 
       - Lyssnas till och lyds, av MÅNGA Miljontals Människor, runt vår Jord! Därför: 
     - JAG BER till Den GUD - JAG TROR PÅ! 
     - LÅT MÄNNISKOR LYSSNA,
     - Låt Människor LYDA - KÄRLEKENS HANDLINGAR! 

Så mycket ONDSKA - finns runt vår Jordklot NU! 
Låt Alla oss vanliga Människor, 
   - TALA & LEVA - KÄRLEKENS SPRÅK - 
    - mot Alla våra MEDMÄNNIAKOR,
   - Nära & långt ifrån - runt HELA vår JORD!  

Låt oss TACKA och STÖDA de GODA MÄNNISKOR, som har MAKT!  
    - Dem vi upplever som 
LEVER det GODA i ord & handling, 
       Runt hela värden! 

Mer om Påven FRANSISKUS 
     - sök t.ex. under "Svenska Wikipedia", Katolska Kyrkan m.m. 
Sök också här, de GODA, TROVÄRDIGA Källorna!  

För mig, utifrån det jag vet, 
blir och är hittills, denne Påve Fransiscus" - en nutida FÖREBILD för MIG, jag önskar, ber för och tror: 
"Hans Hjärtas beslut synes, noga vara grundade, i Hans Böner och inlyssnande "Böne-samtal, med allas vår Högste Chef" GUD Fader! 
Med ALLAs Vår GUD - som ÄR KÄRLEK! 

Guds FRID & FRED vill jag BE OM - 
att DU och hela vår JORD - skall få leva i!

 
                    Kerstin Starck
                         Diakon 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Om "Fransiscus av Asissi" - 
se sidor på Internet, som vi får söka, sila och sålla - det vi upplever som Gott & Rätt! 
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/francbon.htm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den helige Franciskus var italienare och hette egentligen Francesco Bernardone. Han föddes 1181 i italienska Umbrien och växte upp i ett välbärgat borgarhem. Hans far var klädeshandlare och från början var det meningen att Francesco skulle gå i sin pappas fotspår. Men han upplevde en omvändelse och efter den ägnade han sig åt att vårda spetälska och fattiga och att reformera kyrkan. När han var 28 år hörde han i Portiunculakapellet nedanför Assisi evangeliet om lärjungarnas utsändande år, och han insåg att Gud kallade honom att leva utan ägodelar och fast bostad, på samma sätt som apostlarna gjort, och ägna sitt liv åt att vandra omkring och predika evangelium och visa kärlek i praktisk handling.
Därmed lämnade han allt för att lyda Guds kallelse. Snart började han även missionera och han gjorde långa missionsresor till bland annat Egypten och Syrien. År 1223 grundade han en orden med regeln att följa Kristus i egendomslöshet, broderskap och vittnesbörd.
Francesco, som allmänt kom att kallas "Guds lille fattige" blev stigmatiserad år 1224, två år före sin död, bara 45 år gammal.
År 1228, två år efter sin död, helgonförklarades Francesco. Och från den dagen kom Francesco Bernardone från Assisi i Umbrien att bära namnet "den helige Franciskus". Han har av många ansetts som det helgon som tydligast liknat Kristus, och hans inflytande är betydande både inom och utom den romersk-katolska kyrkan. Den berömda "Solsången" (jfr Sv.Ps. 23), som han skrev efter svår sjukdom och mot slutet även blindhet, har till exempel inspirerat den moderna miljörörelsen.
Hans kärlek till hela skapelsen, till djuren och hela Guds natur, tog sig bland annat uttryck i en predikan för fåglarna. Men han efterlämnade också flera böner. Den som du förmodligen syftar på, och som brukar kallas "Den helige Franciskus bön" eller "Fredsbönen", är emellertid inte skriven av Franciscus. Den publicerades första gången år 1912 i en liten andlig tidskrift som hette La Clochette (Den lilla klockan) och gavs ut i Paris av en katolsk organisation som hette La Ligue de la Sainte-Messe. Bönen bar titeln 'Belle prière à faire pendant la messe' (En vacker bön att be vid mässan) och publicerades anonymt. Den trycktes sedan på baksidan av ett kort med en bild av Franciscus, vilket är skälet till att den felaktigt kommit att tillskrivas honom.
Bönen är i alla fall vacker och lyder så här, i tolkning:

DEN HELIGE FRANSISCUS FREDSBÖN

Herre, gör mig till ett redskap för din frid. 
Där hatet härskar - låt mig sprida kärlek! 
Förlåtelse där orätt har begåtts, 
och enighet där splittring råder. 
Där villfarelse finns - låt mig få bringa sanning. 
Tro där tvivlet härskar 
och förtröstan där förtvivlan råder. 
Låt mig bringa ljus i mörkret 
och glädje i bedrövelsen. 
Min Gud och Mästare 
Lär mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad, 
att förstå hellre än att bli förstådd, 
att älska hellre än att bli älskad. 
Ty det är genom att ge som vi får, 
det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva, 
det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse, 
och det är genom att dö som vi föds på nytt till evigt liv.

Thor-Leif Strindberg