fredag 16 maj 2014

FÖRTVIVLANS DJUP 
    
Tack för Glädje in i själen,
 efter en Dag, med ovanligt mycket allvar, ansvar! 
                    
Kärlek och nu omsorgens konsekvens; 
  i dess motsatta ände 
  och dess smärtsamma konsekvens - 
Din djupa Förtvivlan!      
      
Vånda i Djup mänsklig Ensamhet, 
  oro, då oförmågan lyser skrämmande,  
  då ett helt Livs oförklarlig KämpaKraft, 
  har tagits ifrån . . .  
  och därmed tillitens Handlingkraft.       
     
Från "Maktens främmande Synliga eller än värre 
  de Osynliga, fördömande Ansiktens osynliga korridorer i krökar,   
  i sveket från ett helt Livs Överlämnande  
     
Kärlek & Sorg, 
"Den Lättaste och 
Obevekliga påföljden du nu känner <3"