onsdag 13 april 2011

MARTA och MARIA
Jag tror mig född
  till delar av både MARTA´s och MARIA´s
  karaktärer.
Till delar av
  och likheter från båda systrarna Marta och Maria,
  är jag av Skaparen född.
Jag tackar Gud, att jag fann mitt själsliga hem,
  i Jesu´ nära vänners,
  Lasarus systrar,
  Marta´s och Maria´s egenskaper.

Jag tackar Gud,
  att jag skapades med delar av Maria´s egenskaper.
Att ständigt söka ny kunskap,
  att läsa och skriva.
Att lyssna inåt,
  att söka Nytt,
  söka Framåt,
  i Glädjen innerlig!
I Ordet och Mötet med människor.
I Ljuset,
  i Nåden
  för Alltid Lysande inifrån.

Jag tackar Gud,
  att jag skapades med delar av Marta´s egenskaper.
Att känna kallelsen
  att verka både i Ordets och
  Tjänarinnans (Diakonens) roll.

Jag hann aldrig börja min plats,
  efter många års bearbetning om det passade mig.
På kvarvarande väntande plats,
  på pastorsutbildning.
Så fann jag till slut,
  att pastor även var mitt kall.
Då kom bilen...

Jag tackar Gud,
  att jag fick förmånen i många år,
  att tjäna som DIAKON.
Den finaste tjänst
  med djup tacksamhet
  varendaste dag jag fick dessa goda år.

Ja, jag var född till
  Guds Tjänarinna.
Glädjen att få finnas för Människor
  i Guds Tjänst,
  i Nya Testamentets tolkning.
Som jag ser den.

Men, att jag skall vara
  till BESVÄR och en BÖRDA.
Det, är helt klart,
  något jag ej klarar!

Det är skrämmande nog
  vad allt fler 
  allt mer ofta
återigen bemöts med
  som sjuk och handikappad
  i dagens Sverige.

Det sista jag själv tänkt
  i min relation till andra!

Det sista jag själv
  ville eller vill!
Att uppleva mig,
  bli bemött med
Att jag är till Besvär och en Börda.
Det klarar jag ej
Men,
  hur gör jag jag då?

Det är fjärran min bild av Guds syn
  på MÄNNISKORS VÄRDE.
Fjärran
  Kristi möte med Människor.

Därmed fjärran
  Nya Tementets Människosyn.
DU ÄR ÄLSKAD
  så som Du av Mästaren är skapt!
VÅREN GER LIV

Jag har genom livet, lärt mig älska alla årstider.
Men jag har från första början,
i MITT LIV en känsla, som gör att
VÅREN fortsatt ligger som "primus" Nr 1.

Alla årstider har olika lycko-erfarenheter, genom mitt livs många
och nu allt längre livserfarenhet.
Men våren... Ja,
Våren den har gjort mig lyrisk!
Detta trots, min oförmåga att själv... 

 
Ljus KROKUS
utanför huset,
där jag nu bor
i Norrtälje.

12 April 2011

Första VÅR-Foto i år:
En av gårdagens
Personiga Assistenter igår

VAR ÄR JAG SATT? 

Jag är NU i denna stund, hänvisad till nästsista vagnen.
Har flyttats ... från 4:e till Artonde.

Fortsättning kommer...