måndag 6 februari 2012

NÄR SKALL VI LÄRA OSS?      


DAGENS BIBELORD  

"Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände."

                                                       Sakarja 9:10   Men, vad har vi lärt oss - 
Några tusen år senare?                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                      All klokskap vi tror att vi idag besitter. 
"Dagens bibelord", ej framtagna av mig själv (som jag t.ex. har i höger spalt, i min blogg), 
är liksom Kyrkoårets växling av bibeltexter,  värdefullt. Detta, då även de bibelord vi annars kanske ej skulle välja som "Guld-kornen" ( vi känner som de älsklings-ställen i Bibeln), vi återkommer till. De ord vi vet, vi tycker mycket om.              
Detta att följa texter från hela Bibeln, som här "Dagens Bibelord", är ett av många goda sätt att lära sig fler saker i Bibeln. Ibland, efter att ha haft glädjen att studera och fördjupa sin kunskap om det givna Bibelorden, fått lyckan att se att de inte alls var så svårtolkade eller svåra att förstå som vi innan trott. 
Ibland får man försonas med att det kanske var ett av de svåra bibelord, jag ej förstår, kanske ens ej kan stå för.       

Hur mycket har vi lärt oss, sedan dessa ord i Sakarja bok i Bibelns Gamla Testamente (GT),  nedtecknades, uppfattade och nedskrivna som Guds Ord. För flertal tusen år sedan. 
Senaste år, där mycket gott skett i de många arabländerna, där de civila börjat strejka. 
Utan vapen! De tråkiga svar som därefter skett, är ofta från de styrande.       
Olika reaktioner, ifrån olika styrande.    

Hur skulle DU reagera, 
i den situation vår jords, systrar och bröder i många länder tvingas uppleva ständigt, av våld och förtryck vi ej kan ana oss till. 
Vi som aldrig behövt uppleva, ej ens aningens vindil, som de komna från länder där krigens  oroligheter råder?
  
Hur skulle JAG reagera? 
Jag hoppas jag vet. 
Men ingen av oss vet säkert, förrän vi i sanning själva är där, i detta förtryck och i denna nöd, död!    

Hur reagerar vi, av krig sedan flertal hundra år förskonade svenskar, då asylsökande förtvivlat söker sig till vårt land, ifrån sammanhang ingen av oss kan förstå. Av oss, i Sverige boende, som få tvingats uppleva ens brisens fläkt, jämfört med de lidandens stormar, många lever i ständigt. De som varit i det största lidandet på jorden, många av de i andra delar jorden, upplevt/upplever. 
  
Jag personligen har haft förmånen att leva nära många av de i Sverige asylsökande, under många år, som kommer från dessa situationer. Fantastiska människor! 
Komna från alla kontinenter, på detta, vårt fantastiska jortklot. 
I princip alla dem jag hjälpt, ofta under daglig långvarig kontakt, under många år, hade förlorat någon närstående av dem de flydde ifrån. 
De sörjde sina käraste: 
Make, maka, barn, föräldrar, systrar, bröder, farbröder m.m. 
Många av dem, visste att de själva hade dödsdomen över sig själva, om de skulle tvingats stanna i det hemland de kom från. Många av dem, "vi svenskar" ofta ej välkomnar hos oss, som asylsökande.    

Hur reagerar vi s.k. svenskar, då människor från oroshärdar kommer och förtvivlat söker någon lugn vrå av denna Skaparens goda jord, som vi privilegierat fått förmånen att födas och bo i? 
Hur reagerar vi, när vi ser i nyhetssändningar, om de grymma ororshärdar runt vår jord? 
Hur reagerar vi, om en asylförläggning skall öppnas i vår kommun, i närheten av vårt eget kvarter? 
Om du har dem i landet, i kommunen, i kvarteret. 
Om du har dem som grannar, som arbetskamrater. 

Många svenskar som nu finns, har just denna erfarenhet själva. Dock blir många, kallade invandrare, i flera generationer efter att de som ändå kommit till vårt land. Trots att de själva bott här i detta vårt fantastiska land Sverige, i många, många år. Födda i Sverige. 
Många bott här, i hela sitt liv.  
Flertalet av dem, med svenskt medlemskap.


Det kan vara en av de erfarenheters möte, som påverkar, om människor har fler än ett hemländer. 
Många känner rikedom: 
Att de har fler hemma-tillhörigheter. Välkomna i fler länder.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                  Men tyvärr känner många tomhet: 
Att de ej hör hemma, känner sig ej välkomna, någonstans.  
Fler av dem, är födda i detta land. Känner sig lika svenska som vi, som tror oss vara "ur-svenskar". Dock lever de ändå med de osynliga, av andra in-brända orden: "Invandrare" skrivet i pannan. 
De är precis lika mycket svenskar som jag, kanske som du. 


Jag personligen, tänker på alla de vänner komna från andra länder, jag haft förmånen att lära känna genom mitt liv.


Personligen tänker jag, att de som har den mest historiska, svenska idententiten, är vår egen svenska "ur-befolkning" SAMERNA. 


Många av dem som kommit hit från annat land, älskar det hemland de tvingades fly ifrån.
De flydde från ett land som de älskade, men där livet ej möjliggjordes för dem. I reell mening. 
Ett land de kanske ville demokratisera, ett land där deras stam ej var rätt, där deras religiositet ej var accepterad. Orsakerna många. De som av andra, beslutades ej passa in i mallen, i länder, där de föddes.   


NÄR SKALL VI MÄNNISKOR LÄRA OSS?
Åter till de inledande orden från Sakarja bok, i Bibelns Gamla Testamente. 
I stort, är det vi kallar "Gamla Testamentet", delad med Judar och Muslimer.  
De kristnas Bibel, har "Nya Testamentet", som det viktiga tillägget. 
Kärlekens Testamente. Som börjar med, därefter fullt ut handlar om Jesus Kristus, 
Gud kommen till jorden.  


Orden från Bibeln, Sakarja 9:10. 
"Han skall förkunna FRED för folken..." 


Versen före denna, är en av de texter vi läser under en av de kristna helgerna. 
Ta gärna fram din Bibeln. 
Du som ej vet var den finns, kanske ej har någon. 
Du kan t.ex. finna hela Bibeln på Internet. 


Se länken, från "Bibel-Sällskapet, från länken här nedan:
 http://www.bibeln.se/

Inga kommentarer: