söndag 18 september 2011

KÄRLEKENS KRAFT                                                                              
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem. 
Det är vad lagen och profeterna säger."    
                                                                                                                                                       Matt 7:12   


Idag predikar de flesta kyrkor från den text många känner igen, som 
"Den gyllene regeln".


Det kommer ifrån de viktiga ord Jesus delade, med de många människor som följde Jesus, på vägen till en stor kulle. 
Predningar på kullen, vi ännu efter 2000 år, brukar kalla "Bergspredikan". 
De förkortade förhållningsregler som Jesus tillförde den förkunnelse, som kompletterade det Jesus lyssnade till i den lila synagogan hemma i Nasaret. 
Och vid några besök, Jesus redan som barn, fick uppleva i "Templet" i Jerusalem. 
De besök, som de sista ca 3 åren i Jesu liv på jorden, kom att kompletteras, med alltfler betydelsefulla besök.    


Till detta lade Jesus till, sin egen tolkning, som av vissa då upplevdes som en stor upprorsisk kraft. En kraft som förmedlade NYTT! 
Mötte människor, som då, ej var välkomna i de heligas domäner. 
Kvinnor, sjuka, barnen...  
Kärlekens ord till de som ej lyssnades till. 
Då, liksom i mycket - NU! 0
En stor del av den Kristna trons KÄRLKSBUDSKAP.   


Men, hur många känner inne i hjärtat att de Kärlekens ord gäller, från det liv de själva lever i. I vårt eget liv? 
I varje ögonblick. 


Den ÄKTA KÄRLEKEN! 
Den äkta KÄRLEKEN som förmedlar: "Du är ÄLSKAD SOM DU ÄR!"    


Från de uppgifter vi får från nyhetssändningarna delger oss vart dygn, 
vet vi hur mycket smärta och sorg som finns.       


Så mycket svårt, många människor upplevt i sitt eget liv. 
Under någon period i livet, eller för vissa, hur "putsat" det än ser ut på ytan: 
nästan ALLTID.   


Börja med dig själv. 
Det finns Någon som ÄLSKAR DIG! 
Älskar Dig, precis så som du är!   


DU ÄR ÄLSKAD - AV GUD!    
Alla Människor i vår närmaste omgivning, i vårt land, alla på hela vår jord - 
Är älskade av GUD, Guds Son Jesus Kristus! 
Av Hjälparen, Guds Heliga Ande.   
Börja med att be, för att själv söka, få känna den ÄKTA KÄRLEKEN! 


Här en dikt, från en kvinna som jag mött och läst mycket. 
Margareta Melin. 
Hon har en stor gåva, att fint förmedla orden nära, till trons känsla. 


DU ÄR FIN FÖR DU HAR SKAPAT MIG   
"Jag är fin för Du har skapat mig
Jag är dyrbar för Du älskar mig.
Skön är jag i Dina ögon
En ädelsten i Din hand.

Därför kan det kvitta om någon säger
att jag är värdelös och dum.
In i mitt hjärta viskar Du sanningen:
att jag är värd mer än guld.

Jag är Din ögonsten Din hemliga skatt.
Du är glad att jag finns till.
Jag vill tacka Dig så länge jag lever
och aldrig glömma vem jag är". 
                                             
                                              Dikt av Margareta Melin

Låt oss förmedla - 
DEN GODA SMITTAN 
Se den närmaste  Människan, du möter!  
Smitta denna finaste, goda smitta, som finns på vår jord: 
KÄRLEKENS SMITTA - Jesu Kärlek! 
Låt oss sprida det goda Budskapet av Kärlek! 
I en tid, då ensamheten inombords, känns stor för många. 
Nära och långt ifrån.  

Må Guds Kärlek omsluta Dig, 
 på alla sidor

Inga kommentarer: